De kunstenaars Nicolas Dings, Anno Dijkstra en Folkert de Jong zijn geselecteerd voor het maken van een schetsontwerp voor het beeld dat in Utrecht komt van Paus Adrianus VI (1459-1523).

Vanwege het 75-jarig bestaan van het Prins Bernhard Cultuurfonds schenkt de afdeling Utrecht aan de inwoners het beeld.

Meer dan zestig kunstenaars reageerden op de oproep om werk in te sturen en kans te maken op de opdracht het beeld te ontwerpen. Bovengenoemde drie zijn door de jury uitgekozen.

In april maakt de jury de winnaar bekend. Het beeld krijgt in november 2015 een plaats bij Paushuize aan de Pausdam.

Jongerius

Het beeld moet bezoekers informeren over de actuele betekenis van Adrianus en hen "verleiden zich te verdiepen in zijn persoon". Wethouder Cultuur Margriet Jongerius is positief over dit initiatief en heeft daarom de rol van onafhankelijk voorzitter op zich genomen.

Adrianus, geboren op 2 maart 1459 en gestorven op 14 september 1523, was een Utrechtse timmermanszoon en is de enige Nederlander die ooit paus is geweest. Hij was één van de meest invloedrijke personen in de geschiedenis van Utrecht. De timmermanszoon Adriaen Florisz Boeyens was maar kort paus, van augustus 1522 tot zijn dood in september 1523.