Fractievoorzitters Dimitri Gilissen van de VVD en Tim Schipper van de SP hebben schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de kosten van de nieuwjaarsreceptie. 

Dat meldt DUIC

De stad zou 80.000 euro hebben uitgegeven aan de nieuwjaarsreceptie, inclusief het nieuwjaarsfeest voor de ambtenaren. Hiermee heeft Utrecht de duurste receptie van Nederland. De SP en VVD zijn geschrokken van het totaalbedrag. 

Het bevreemdt de partijen dat de kosten 5.000 euro hoger dan vorig jaar, terwijl de receptie nu ‘in eigen huis’ plaatsvond, op het Stadskantoor. “Wij zijn geschrokken van het totaalbedrag dat het college heeft uitgetrokken voor de receptie, in een tijd dat we op tal van fronten de broekriem moeten aanhalen en ook onze inwoners dat moeten doen.”

De fractievoorzitters willen weten of het bedrag klopt en hoe het kan dat het duurder is uitgevallen dan vorig jaar. 

Goedkoper

SP en VVD zeggen waarde te hechten aan het nieuwjaarsfeest op zich, als visitekaartje voor de stad en als netwerkgelegenheid. "Zeker als het gaat om het in het zonnetje zetten van al die mensen die zich (vrijwillig) inzetten voor onze stad", vullen de partijen aan. Wel zijn we van mening dat het in de toekomst een flink stuk goedkoper kan en moet”, aldus Gilissen in een brief aan de raad. 

Verder willen de partijen duidelijkheid of het college het met de SP en VVD eens is dat “terughoudendheid en matigheid in de uitgaven voor dergelijke gelegenheden uitgangspunt moet zijn, zeker in een tijd dat de gemeente en haar inwoners te maken hebben met bezuinigingen en hogere lasten op allerlei terreinen."