De Hogeschool Utrecht heeft een tentamen Psychosociale Hulpverlening ongeldig verklaard, omdat het niet is uit te sluiten dat er geen onregelmatigheden hebben plaatsgevonden.

Volgens een woordvoerder van de Hogeschool is er geen relatie tussen de melding van een anonieme klokkenluider eerder bij de onderwijsinspectie.

De examencommissie van de HU heeft besloten het tentamen in te trekken nadat het systeem een signaal heeft afgegeven. Dit systeem geeft een automatische melding als vergelijkbare examenresultaten te veel verschillen ten opzichte van andere periodes.

Het streven is volgens de woordvoerder altijd dat je onregelmatigheden uit kunt sluiten. "Zodat iedere student voor 100 procent zijn tentamen op eigen kennis en kunde heeft gehaald."

Dat signaal is naar de examencommissie gegaan en direct onderzocht. Vervolgens is het tentamen ongeldig verklaard.

"We betreuren het voor die studenten die hebben gestudeerd en eerlijk hun tentamen hebben afgenomen. Maar wij kunnen niet de twijfel laten bestaan dat er mogelijk onterecht studiepunten zijn behaald", aldus de HU in een reactie.

Anonieme melding

Het controlesysteem "cijfer alert" signaleerde dinsdag 9 december al over mogelijke onregelmatigheid bij psychosociale hulpverlening, dat is dus voor de anonieme melding. Hoewel er bij de anonieme melding ook documenten zaten over deze cursus, is die directe relatie niet te leggen.

Ook zonder deze anonieme melding zou het ongeldig verklaren van dit tentamen het resultaat zijn geweest. De melding is overigens nooit officieel bij de HU gemeld, maar alleen bij de onderwijsinspectie binnengekomen.