Inwoners van de gemeente Utrecht produceerden in 2013 gemiddeld minder afval dan andere inwoners van de provincie. 

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).  

In 2013 produceerden inwoners van de gemeente Utrecht gemiddeld 8,4 kilo afval per week. Daarmee produceerden de inwoners van de stad in totaal minder afval dan inwoners van andere gemeenten in de provincie. Ook lag het aantal kilo`s afval per week daarmee onder het landelijk gemiddelde.  

Inwoners van de stad Utrecht boden daarentegen wel meer huishoudelijk restafval aan dan andere gemeenten in de provincie. Alleen in de gemeente Renswoude werd meer huishoudelijk restafval aangeboden dan in de stad Utrecht. 

Uit de cijfers blijkt verder dat inwoners van de stad Utrecht aanzienlijk minder GFT-afval aanbieden dan inwoners van de andere gemeenten. De bewoners van de provinciehoofdstad boden in 2013 ook het minste karton en oud papier aan.