In maart 2015 zal in Utrecht de bouw starten van de fiets- en loopbrug over het spoor, de zogeheten 'Rabobrug'.

De brug voor fietsers en voetgangers moet een belangrijke verbinding vormen tussen de binnenstad en de westkant van de stad.

De totale lengte van de brug wordt circa 275 meter en loopt vanaf de Croeselaan tussen de Knoopkazerne en de Rabobank, over het spoor naar de andere kant van het station. De breedte van de brug wordt circa tien meter.

De gracht rondom de Knoopkazerne is al gedempt. De komende periode worden de damwanden uit de grond getrokken. In februari zijn de voorbereidingen klaar en kan de daadwerkelijke bouw starten.

De brug moet eind 2016 klaar zijn. De Rabobrug wordt gebouwd door Prorail in opdracht van de gemeente Utrecht.

Trappen

Er komen vooralsnog geen trappen naar de perrons. De brug wordt echter zodanig ontworpen en gebouwd dat er in de toekomst trappen naar de treinperrons aangelegd kunnen worden.

De gemeente laat weten dat de trappen er uiterlijk in 2023 zullen zijn. Dit kan ook eerder gebeuren als dit voor de veiligheid van de forenzen wenselijk wordt geacht. De reizigersstromen hebben namelijk meer ruimte als de trappen er zijn en dit zorgt voor een betere ontsluiting.

Omstreden

De trappen zijn echter omstreden, Hoog Catharijne is er niet blij mee. Een directe ontsluiting via de Rabobrug schaadt volgens Hoog Catharijne de exploitatiemogelijkheden van het winkelcentrum.

Dit omdat als gevolg van een dergelijke alternatieve ontsluiting het aantal reizigers dat via het winkelcentrum naar de binnenstad loopt aanzienlijk zal afnemen.

De Raad van State heeft echter een groter gewicht toegekend aan het belang van de veiligheid van de gebruikers van de treinperrons dan aan het commerciële belang van Hoog Catharijne.