Inwoners van de provincie Utrecht zijn het minst wantrouwig. 65 procent van de inwoners van 15 jaar en ouder geeft aan vertrouwen te hebben in de medemens.

Daarmee is het vertrouwen in anderen in de provincie Utrecht iets hoger dan in de meeste andere provincies.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Ook is in de provincie Utrecht het vertrouwen in de volksvertegenwoordiging (39 procent) en rechterlijke macht (74 procent) het grootst.

Utrecht wordt op de voet gevolgd door Zeeland en Friesland, waar ongeveer 64 procent van de inwoners anderen vertrouwt.

In Limburg en Flevoland is het vertrouwen in andere mensen het kleinst. Daar geeft ongeveer de helft van de inwoners aan dat andere mensen wel te vertrouwen zijn.