De gemeente en provincie Utrecht heeft samen met Rijkswaterstaat de geluidsnorm langs de A27 bij Voordorp verlaagd met maximaal 3,1 decibel.

Dat maakt het ministerie woensdag bekend.

Vorig jaar werd op het stuk snelweg al 'fluisterasfalt' aangelegd om geluidsoverlast te verminderen. Dit heeft onder andere tot gevolg dat bij toekomstige werkzaamheden de strengere norm wordt gehanteerd, schrijft DeStadUtrecht.

Gemeente, Provincie en Rijkswaterstaat maakten in 2013 de afspraak om door toepassing van een dubbele laag ZOAB de geluidsproductie op dit deel van de A27 te verlagen. ZOAB staat voor Zeer Open Asfaltbeton en wordt ook wel fluisterasfalt genoemd.

Het geluid van overrijdende auto’s is op dit asfalt een stuk minder. Dit komt omdat er in totaal meer holle ruimte zit in het asfalt waar het geluid in wordt opgevangen. Bij een dubbele laag van dit asfalt is het effect nog groter.