De gemeente Utrecht stelt vanaf 2015 een bedrag van acht miljoen euro beschikbaar. Met het geld moeten zeker 1.750 nieuwe banen gecreëerd worden.

Dat meldt DeStadUtrecht.

Het geld komt beschikbaar voor ondernemers via een Lokaal Economisch Fonds (LEF). In vier jaar tijd moeten er vervolgens 1.750 nieuwe banen en vijfhonderd nieuwe stage- of leerwerkplekken komen.

Met het fonds wil het Utrechtse college het laagste werkeloosheidspercentage in Nederland realiseren. Ook is het de ambitie om een gedeelte van het fonds beschikbaar te stellen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De financiering is eenmalig en wordt alleen toegekend aan projecten die uiterlijk in 2020 worden afgerond. Het fonds is specifiek gericht op startende en groeiende bedrijven in het MKB en op bedrijven die investeringskansen zien.

Ook samenwerkende organisaties kunnen een aanvraag indienen. Het gaat dan bijvoorbeeld om scholen en bedrijven met initiatieven om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren. De stad is volgens het college de eerste gemeente in Nederland met een dergelijk fonds voor ondernemers.