De aanbesteding van de sponsoring van 47 rotondes in Utrecht is deze week van start gegaan.

De opdracht is sinds gisteren verspreid via TenderNed. In 32 gevallen mag de rotonde ook heringericht worden en voor vijftien van deze rotondes geldt dat er reclamebordjes geplaatst mogen worden.

De sponsoring moet wel aan verschillende criteria voldoen volgens de gemeente Utrecht. Zo moet het passen binnen de stedelijke omgeving van de gemeente, mogen bewoners geen aanstoot nemen aan de borden en moet de kans klein zijn dat de deelnemers aan het verkeer worden afgeleid door de borden.

Het doel van de sponsoring is besparing op onderhoudskosten, meer betrokkenheid van bewoners, verenigingen en bedrijven bij de openbare ruimte creëren en een verhoging van het onderhoudsniveau van de openbare ruimte.

De inschrijving sluit op 15 januari 2015 en vanaf 1 juni 2015 start de sponsoring van de rotondes officieel. Het sponsorcontract loopt voor vijf jaar.