De Raad van State heeft het verzoek van Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU) om de bouw te stoppen heeft afgewezen.

Dat besluit werd vrijdag genomen.

Afgelopen juli hadden zowel de raad als het college van B en W het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de bouw van de megabioscoop vastgesteld.

Hiertegen had de SSLU bezwaar ingediend bij de Raad van State. De SSLU meent dat de raad en het college zich niet op het standpunt hebben mogen beroepen dat de bouw en het gebruik van de bioscoop de eisen voor de luchtkwaliteit in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) niet in de weg staan.

Dit bezwaar is afgewezen op grond van standpunten van de raad en het college dat het NSL is gericht op het bereiken van de grenswaarden en dat het programma rond de megabioscoop daarvoor geschikt is, zodat: "de omstandigheid dat het plan gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit niet aan de vaststelling ervan in de weg kan staan".

Wettelijke eisen

Daarnaast wezen de raad en het college op onderzoeken van eerder dit jaar waarin staat dat het plan "niet in betekenende mate bijdraagt aan verslechtering van de luchtkwaliteit" en waaruit volgt dat "wordt voldaan aan de wettelijke luchtkwaliteitseisen".

De Raad van State is hierin meegegaan waardoor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de megabioscoop in werking treden.