De gemeente Utrecht is woensdag gestart met de aanleg van een nieuw parkbos De Haar in Leidsche Rijn.

Het parkbos, ter grootte van ongeveer zeventig hectare, moet een belangrijk onderdeel worden van een nieuw natuur- en recreatiegebied aan de westkant van de stad. Samen met de Geertjeshoeve, Klein Limburg, Wielrevelt en kasteel Haarzuilens moet dit een uitgebreid recreatiegebied vormen.

De Haar moet een gevarieerd bos worden: er komen ligweides, veel verschillende bomen en planten, wandelpaden, struinpaden, een fietspad, vijvers en speelplekken. In het najaar van 2014 zullen de grondwerkzaamheden uitgevoerd worden, zoals het graven van watergangen en twee grote vijvers, het ophogen van bosgrond en de aanleg van de padenstructuur. Na de zomer van 2015 worden de bomen geplant. In het voorjaar van 2016 zijn de eerste bezoekers welkom.

De gemeente Utrecht heeft samen met de Provincie, Bestuur Regio Utrecht, Recreatie Midden Nederland, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten het plan voor het bos ontwikkeld.

De provincie laat wel weten dat het beheren van zo’n enorm recreatiegebied na 2018 een uitdaging wordt: "Deze kosten worden vanaf dat moment niet meer betaald door de overheid. De uitdaging is marktpartijen te vinden die in dit waardevolle duurzaam groene gebied willen investeren."