Ruim achthonderd fietsers in Utrecht zijn in 2013 door rood gereden bij de oversteekplaats van de Maliebaan.

In de eerste negen maanden van 2014 zijn er 306 bekeuringen uitgeschreven voor hetzelfde feit. De hierbij totaal opgelegde boetes bedragen respectievelijk 72.247 euro en 26.555 euro.

Schriftelijke vragen

Naar aanleiding van de roodlichtcontroles, stelde de partij Student & Start schriftelijk vragen aan de gemeente. De vragen gingen over de economische kosten en de personeelsinzet bij dit type controle in Utrecht.

Het college laat weten dat de politie en gemeente incidenteel samen afspraken maken over de locaties waar grote controles plaatsvinden. De gemeente benadrukt het belang van de handhaving en gaat daarom met het Openbaar Ministerie en de politie in overleg over het beleid.

Verkeerssituatie

Wat de totale inzet van manuren is bij dit type controle, kan de gemeente niet zeggen. "Het aantal politiemensen dat wordt ingezet, is per controle wisselend en is afhankelijk van de verkeerssituatie. Doorgaans duren de controles 1 tot 2 uur."