De Albert Heijn aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht moet vanaf 25 januari uiterlijk om tien uur 's avonds dicht.

Dat heeft de gemeente besloten, na klachten van omwonenden. Tot die tijd is de supermarkt iedere avond tot twaalf uur 's avonds geopend.

Overlast als files, verkeerd geparkeerde auto’s, geluidsoverlast, zwerfvuil, ruzies op straat en wildplassen zijn de voornaamste redenen van het college om over te gaan tot deze beslissing. Het feit dat de supermarkt in een bepaalde behoefte voorziet, weegt volgens het gemeentebestuur niet langer op tegen de overlast voor de direct omwonenden.

In het kader van de voorbereiding van het besluit tot het al dan niet verlenen van de ontheffing, hebben omwonenden de mogelijkheid gehad om hun zienswijzen in te dienen. Onder andere Actiegroep Overlast Daalsebuurt heeft de gemeente verzocht de ontheffing niet opnieuw te verlenen.