Het college wil het stationsgebied van Overvecht in Utrecht beter bereikbaar maken en opknappen.

Naast bereikbaarheid is het een doel om de uitstraling en de verblijfskwaliteit in de buurt van het station te verbeteren.

Een van de voorstellen is het verplaatsen van de busbuffer op de Aïdadreef naar de Tiberdreef. Het college wil het stationsplein autoluw ingerichten met veel ruimte voor voetgangers, fietsers, groen en verblijven.

Rotonde

Ook de rotonde op de Tiberdreef wordt aangepakt. Het college hoopt hiermee het oversteken veiliger te maken. De tijdelijke parkeerplaatsen voor het CNV-gebouw worden definitief ingepast op de Aidadreef bij de zijgevel van het gebouw.

De herinrichting van het stationsgebied Overvecht is een van de projecten uit het eerder door de gemeenteraad vastgestelde Gebiedsplan Spoorzone Overvecht.