Een medewerker van de faculteit Communicatie en Journalistiek van de Hogeschool Utrecht is vanaf half november voor drie maanden geschorst. De persoon zou een handtekening op een supplement van een diploma hebben vervalst.

Dat meldt Trajectum, het magazine van Hogeschool Utrecht maandag.

Het gaat om een medewerker van het Facultair Bureau Onderwijs. Dat zeggen meerdere bronnen binnen de faculteit.

De persoon heeft een stapel diploma’s met supplementen van de opleiding communicatiemanagement laten ondertekenen door de voorzitter van de examencommissie.

Nadat bleek dat er één handtekening ontbrak, bootste de medewerker de handtekening na.

Vernietigd

De onregelmatigheid kwam aan het licht voordat het diploma was uitgereikt, waarna het document is vernietigd.

Het college van bestuur is er alert op dat er niet "gesjoemeld" wordt met diploma’s en besloot de persoon te schorsen.

De eisen voor een zorgvuldige uitgifte van diploma’s zijn onlangs aangescherpt na fraude bij opleidingen van hogeschool Inholland.