Het Utrechtse college heeft een zogeheten startnotitie vastgesteld, waarmee de komst arthouse-bioscoop De Kade bij het Paardenveld in Utrecht een stap dichterbij is gekomen.

Dat maakte de gemeente maandagavond bekend. De stadsbioscoop moet met zeven of acht zalen een kleine tot middelgrote bioscoop worden, met een intieme indeling en een programma in het 'arthouse-segment'.

Het plan omvat ook een herontwikkeling van parkeergarage Paardenveld. Het voornemen bestaat dat de Hogeschool voor de Kunsten en het Nederlands Filmfestival (NFF) voor een deel hun intrek nemen in het pand.

In het ontwerp is rekening gehouden met minimaal 500 fietsparkeerplaatsen, naast ruimte voor auto’s in de bestaande parkeergarage.

Doordat het ontwerp de parkeergarage integreert ontstaat er meer ruimte voor het plantsoen dat daar al zou komen. Het plantsoen moet de grootte van een klein voetbalveld krijgen met gras, bomen en voet- en fietspaden.

De initiatiefnemers hopen dat 'De Kade' in september 2016 klaar is. Er is geen gemeentesubsidie nodig voor dit plan. Wel is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk.

De gemeente en initiatiefnemers willen in gesprek met de buurt over de verdere inpassing van dit plan in Wijk C. Op 27 november tussen 16.00 en 20.30 uur kunnen bewoners en belangstellenden terecht bij het Infocentrum Stationsgebied.

Het plan voor De Kade is niet de enige mogelijke nieuwe bioscoop. Ook Jos Stelling heeft aan het college laten weten dat hij plannen heeft voor een bioscoop in de stad.

Lees ook: 'Art-house-bioscoop moet in september 2016 klaar zijn'