De Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht stapt naar de bestuursrechter om bezwaar te maken tegen het alvast plaatsen van waarschuwingsborden voor de voorgenomen milieuzone in het centrum van de stad. 

Volgens de stichting waarschuwt de gemeente ten onrechte dat er vanaf half mei volgend jaar bekeurd wordt voor het rijden met vieze auto's in de Utrechtse binnenstad.

Om te kunnen bekeuren is een wijziging van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) nodig. Het ministerie van Infrastructuur is daar nog mee bezig. Volgens de stichting staat het nog helemaal niet vast of die wijziging doorgaat, aangezien er nog bezwaar gemaakt kan worden.