De Provinciale Staten van Utrecht heeft het plan om windmolens te plaatsen op industrieterrein Lage Weide afgewezen.

Er zijn in de jaren dat er over is gesproken weinig voorstanders geweest.

Het windmolenpark was een initiatief van het lokale energiebedrijf Energie-U, een vereniging van Utrechtse bedrijven en burgers. Na verloop van tijd nam de kritiek op het plan toe. Het plan werd aangepast, er zouden minder windmolens gebouwd gaan worden.

Bewoners van Zuilen en Leidsche Rijn gingen in beroep bij de Raad van State tegen dit nieuwe bestemmingsplan. Ook de gemeente stemde uiteindelijk tegen dit plan. De VVD ontwikkelde zelfs een spelletje waarbij je windmolens kon afschieten.

Tegenstanders

Het is ondanks alle tegenstanders niet uitgesloten dat er ooit windmolens op het industrieterrein komen. Als de provincie er niet in slaagt om binnen afzienbare tijd 65 Megawatt aan windenergie op te wekken, zal het Rijk zelf plekken voor windmolens aanwijzen.

Een jaar geleden berichtte de Telegraaf dat de windmolens Utrecht al flink wat geld hadden gekost en nog gingen kosten, ook al zouden ze er niet komen. Volgens de krant waren er grote overschrijdingen op de plan- en onderzoekskosten, die beiden werden geraamd op 200.000 euro.