Utrechtse uitgaansgelegenheid HAL16 stond dinsdag door een conflict met Stichting Tijdelijk Wonen (STW) voor de rechter.

De stichting wil HAL16 direct uit het pand aan de Archimedeslaan hebben. Volgens de advocaat van STW is dit op basis van structurele wanbetaling en ernstige overlast gerechtvaardigd.

Eerder werd bekend dat de club problemen had met de vergunning en exploitatie. Ook zou HAL16 zorgen voor geluidsoverlast. De uitgaansgelegenheid is zeer geliefd bij een groot aantal jonge bezoekers en muzikanten, die aanwezig waren tijdens het kort geding.

Ontruiming

De inzet voor STW bij de zaak is onmiddellijke ontruiming van het pand. Dat er een betalingsachterstand, is ontkent HAL16 zeker niet. Op de zitting wordt duidelijk dat de B.V. achter de club zo’n 120.000 euro schuld heeft. Daarvan is zo’n 80.000 euro betalingsachterstand bij STW. De resterende 40.000 schuld komt door kosten die gemaakt zijn voor kunstenaars, muzikanten en de techniek van de uitgaansgelegenheid.

Volgens HAL16 is de huurschuld geen reden om tot een ontruiming over te gaan. Er zouden onderling afspraken gemaakt zijn die betrekking hebben op de huurachterstand en de betaling hiervan. Door vergunningsproblemen in het verleden zou de locatie niet rendabel te exploiteren zijn geweest. De zaak zou niet zo zwart-wit zijn als STW die schetst.

Spoedbelang

Ook benadrukte de advocaat van HAL16 dat er geen enkel belang is om over te gaan tot een directe ontruiming. De zaak zou, vanwege de complexiteit en het ontbreken van een spoedbelang, niet geschikt zijn voor een kortgeding.

De advocaat van STW laat weten dat er altijd duidelijk gecommuniceerd is over de betalingen en dat de verantwoordelijkheid van de exploitatie bij HAL16 ligt. De club had de contractuele verplichtingen moeten nakomen.

Waslijst

Een ander argument om over te gaan tot directe ontruiming, is de overlast die de club zou veroorzaken. Verhuurder STW kon een waslijst met klachten overhandigen. Feestgangers die over daken rennen, geluidsoverlast, drugsgebruik, wapens, vernielingen en intimidatie. De advocaat van de uitgaansgelegenheid bagatelliseert de vele klachten: ''Waar horeca is, wordt geklaagd.'' Ook kon hij een lijst met iets meer dan honderd steunbetuigingen overhandigen van directe omwonenden.

Binnen veertien dagen doet de rechter uitspraak.