Op de eerste twee schooldagen van dit jaar haalde taxibedrijf Klomp 48 kinderen niet of te laat op om ze naar het speciaal onderwijs te brengen. 

Op de derde dag werden er ook nog negen kinderen niet of te laat opgehaald. Dat antwoordt het college op vragen van de SP.

Leerlingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer zijn vaak vanwege een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke functiebeperking niet in staat om zelfstandig of met begeleiding met het openbaar vervoer te reizen.

Tijdens de start van het schooljaar kwamen er signalen binnen van chaotische taferelen bij het leerlingenvervoer. Zo waren er kinderen die niet opgehaald werden, was onbekend welke chauffeur de kinderen zou komen ophalen, de vervoerder zou slecht of niet bereikbaar zijn en chauffeurs zouden te hard rijden.

Een chauffeur is zelfs een keer een meisje vergeten in een bus waardoor zij uren in de wagen vast zat. Uiteindelijk moest een raam van de auto ingeslagen worden om het meisje te bevrijden.

Maatregelen

De SP in Utrecht stelde schriftelijke vragen aan het college over de misstanden. De gemeente laat weten maatregelen genomen te hebben. De bereikbaarheid van Klomp is vergroot, er is contact geweest met de betreffende scholen, er zijn technische aanpassingen gedaan en er worden extra controles uitgevoerd.

Vorig jaar gingen er ook al zaken fouten. In het schooljaar 2013-2014 zijn er 220 klachten geregistreerd waarvan er 147 gegrond zijn bevonden. Er vonden in totaal 56.819 ritbewegingen plaats.