Het college van B&W heeft in een commissiebrief laten weten dat het Julianapark een beschermd gemeentelijk monument gaat worden. 

Het aanwijzen van het Julianapark is een uitvloeisel van een motie van GroenLinks in maart van dit jaar. De afgelopen tijd heeft het college belanghebbenden in en rond het Julianapark hun zienswijze laten geven op het mogelijke toewijzen van monumentenstatus. 

De exploitant van het Julianarestaurant en het Antje Drijver paviljoen hebben beiden aangegeven wel te voelen voor een meer beschermde status van het park.

Ook maatschappelijke organisaties als het Julianacomité en de Stichting ‘Gemeenschap Zuilen’ waren het eens met de plannen van de gemeente om van het Julianapark een monument te maken.

Historisch karakter

"Door het park monumentenstatus te geven, blijft het oude karakter van het park behouden. Het historisch karakter van het park wordt vanaf nu meegewogen bij het gebruik en het beheer van het park", zegt een opgetogen GroenLinks-raadslid Brechtje Paardekooper.

Het Julianapark is ontworpen door park- en landschapsarchitect Louis Copijn. Het park werd in 1903 geopend en daarmee hoort het tot de twee oudste stadsparken van Utrecht. Het Wilhelminapark, ook uit het begin van de 20e eeuw, heeft inmiddels de status van Rijksmonument.