De huidige stadsbussen in Utrecht stoten veel minder schadelijke stoffen uit dan de vorige bussen. 

De zogeheten Euro-VI bussen, die sinds 2013 in Utrecht rondrijden en de Euro-III bussen hebben vervangen, zijn zo’n 85 tot 95 procent schoner. Dit blijkt uit metingen die TNO uitvoerde.

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de gemeente Utrecht voerde TNO in juli metingen uit naar de uitstoot van fijnstof en stikstofoxiden bij de huidige bussen.

Allebei de concentraties zijn volgens het onderzoek in de praktijk erg laag. "Op basis van de metingen kan worden geconcludeerd dat met de aanschaf van de nieuwe bussen een effectieve maatregel is genomen om de luchtkwaliteit in de binnenstad te verbeteren", laat TNO weten.

Katalysator

Hoewel de waardes een flinke verbetering laten zien geeft het kennisinstituut wel aan dat de volledige capaciteit van de schone bussen niet wordt gebruikt.

De stikstofoxide-emissies zijn gevoelig voor de rijomstandigheden in de binnenstad door het vele stilstaan en de zeer lage snelheden. De katalysator die zorgt voor minder uitstoot zou daardoor niet altijd goed functioneren.