Bij een grootschalige landelijke controle door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 935 ondernemingen zijn er opvallend weinig overtredingen gevonden bij bedrijven in Utrecht.

Dat meldt de inspectie SZW donderdag.

De Inspectie SZW heeft eind september en begin oktober een grote controle uitgevoerd bij onder meer horecabedrijven, detailhandel en in de schoonmaaksector. In heel Nederland zijn er bij 136 bedrijven mogelijke overtredingen geconstateerd.

Maar liefst 165 personen werden aangetroffen die geen werkvergunning hadden. In Utrecht en directe omgeving zijn de inspecteurs bij 120 bedrijven langs geweest, hierbij zijn slechts zes overtredingen geconstateerd.

​Amsterdam

Dit is een laag percentage in vergelijking met de andere steden en regio’s die zijn gecontroleerd. In Amsterdam bijvoorbeeld, werden er 54 overtredingen vastgesteld bij de 198 geïnspecteerde bedrijven.

De inspectie noemt dit verschil opvallend. "De afgelopen jaren is in Utrecht een Horeca Interventie Team zeer actief geweest met controles. Mogelijk heeft deze actie in Utrecht zijn vruchten afgeworpen."