Museum Catharijneconvent in Utrecht heeft een voor Nederland uniek beeld van apostel Petrus gekocht.

Het gaat om een houten sculptuur uit het atelier van Claux de Werve (1380-1439). Nederland bezat nog geen werk van deze in Haarlem geboren beeldhouwer en daarom is het Petrusbeeld ook opgenomen in de Collectie Nederland.

Catharijneconvent heeft het beeld voor 400.000 euro van een handelaar gekocht op de internationale kunstbeurs Tefaf. De sculptuur komt waarschijnlijk uit een cisterciënzerabdij in Theuley in het oosten van Frankrijk.

In deze abdij stond een altaar dat rond 1800 is afgebroken. Er bleven achttien beelden bewaard, die onder andere in het Musée de Cluny, het Louvre in Parijs en in particulier bezit terecht zijn gekomen.

De Werve

Claux de Werve werkte aan het Bourgondische hof in het Franse Dijon. Zijn werkwijze en stijl hebben grote invloed gehad op de latere beeldhouwkunst in Nederland. Het Petrusbeeld is een van de mooiste bewaard gebleven beelden volgens het Utrechtse museum. Catharijneconvent kreeg diverse giften om de kostbare aankoop te kunnen doen.

Het Petrusbeeld wordt donderdag geplaatst in de nieuwe Catharinazaal van het museum, ook wel de topstukkenzaal genoemd. Hier zijn de kostbaarste en bijzonderste stukken van Catharijneconvent te zien.