De financiering voor het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncolgie is rond. De Rabobank en het Prinses Maxima Centrum tekenden de overeenkomst.

Door de overeenkomst staat de het landelijke centrum voor kinderen met kanker een stuk sterker.

Vanaf 20 oktober begint men met de behandeling van patiënten met tumoren in een daarvoor tijdelijk ingerichte afdeling van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht. Daarnaast gaat de nieuwbouw bij het WKZ door tot in 2017. In dat jaar moet het hele centrum klaar voor gebruik zijn.

Paul Venhoeven van het Prinses Máxima Centrum, is verheugd met de financiële overeenkomst: "Dit is een heel goed bericht voor iedereen die streeft naar een betere overlevingskans voor kinderen met kanker in Nederland. Het belangrijkste financiële fundament voor de daarvoor benodigde concentratie is nu gelegd."

Initiatief

Het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie is een initiatief van ouders van patiënten en professionals in de kinderoncologie in Nederland. Het idee van het centrum is om alle landelijke expertise te bundelen in één nationaal kinderoncologisch centrum. Doelstelling van het centrum is om het aantal kinderen dat geneest te verhogen van 75 procent naar ruim 90 procent.