Het college van B&W wil met bewoners en ondernemers van Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern praten over de mogelijkheden om extra culturele voorzieningen neer te zetten in de wijken.

Eerder werd een plan om een theater met 1500 stoelen te bouwen van de hand gewezen. De gemeente gaat nu om tafel met belanghebbenden om te kijken of er genoeg animo is om kleinere voorzieningen neer te zetten en over wat er precies moet komen.

Ook wordt de rest van de voorzieningen van de wijk in kaart gebracht. Op die manier wil de gemeente in kaart brengen waar op dit moment een tekort en waar behoefte aan is in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern.

Het resultaat van de dialoog zal het college uitwerken in één of meerdere voorstellen aan de raad. Het college is van plan de mogelijke nieuwe plannen mee te nemen in de Voorjaarsnota van 2015.

Het gesprek over de ontwikkeling van Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern is op 28 oktober. Bij het gesprek zullen onder andere wethouders Kees Geldof en Margriet Jongerius aanwezig zijn.