Er is onduidelijkheid over de toepassing van de regels die betrekking hebben op de milieuzone in Utrecht. De VVD en CDA vragen om helderheid bij het college.

Op 1 januari 2015 moet in Utrecht de milieuzone voor personen- en bestelauto’s op diesel ingaan. De VVD laat weten dat dit misschien een onbegrijpelijke verzameling verkeersborden aan de rand van de binnenstad oplevert. 

De milieuzone moet gemarkeerd worden met een verkeersbord, dat door de minister van Infrastructuur en Milieu landelijk wordt vastgelegd. De Utrechtse milieuzone is echter minder vergaand dan het verkeersbord toestaat, waardoor er misschien verschillende uitzonderingen onder het verkeersbord moeten worden aangebracht.

VVD-raadslid André van Schie zegt zo drie Utrechtse uitzonderingen te kunnen bedenken ten opzichte van het voorgenomen landelijke verkeersbord. "Dat levert een flinke lap tekst op die een verkeersdeelnemer moet lezen bij het passeren van het bord." 

Van Schie vreest dat dat tot grote onduidelijkheid leidt en wil daarom weten hoe de uitzonderingen er precies uit komen te zien.

Diesel

De politieke partijen vragen ook om aanpassing van de milieuzone om te voorkomen dat duizenden auto’s, onterecht volgens de politieke partijen, worden geweigerd.

De zone gaat gelden voor personen- en bestelauto’s op diesel van voor 1 januari 2001. Maar toen het voorstel voor de milieuzone besproken en aangenomen werd in de gemeenteraad is er via een amendement afgesproken dat dieselauto’s met Euroklasse 3 (of hoger) de milieuzone nog wel binnen mogen.

Nu is dit voor een aantal toch niet het geval omdat deze voor 1 januari 2001 gemaakt zijn. Het zou volgens de BOVAG gaan om 14.000 auto’s. De VVD en het CDA pleiten dan ook voor het verlagen van de handhavingsdatum naar 1 januari 1999.

De gemeente Utrecht heeft eerder aangeven dat bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer het niet altijd bekend is tot welke klasse oude auto’s behoren. Daarom wordt de datum gehanteerd als toelatingseis en niet de klasse.