In een brief aan de gemeenteraad heeft burgemeester Jan van Zanen laten weten dat de criminaliteit in Utrecht minder snel stijgt.

Toch blijven woninginbraken, fietsendiefstal en autokraak een groot probleem in de stad.

Het is de ambitie van Utrecht de criminaliteit ten opzichte van 2010 aan het eind van 2014 met dertien procent terug te dringen. Op dit moment is de daling nog maar vijf procent. Dat lijkt vooral te liggen aan de forse toename van fietsendiefstal en autokraak.

Fietsendiefstal nam in de gemeente Utrecht de laatste 8 maanden zelfs met 28 procent toe. Het totale aantal woninginbraken nam wel af. Het doel van de gemeente is om in 2014 vijftien procent minder inbraken te hebben in Utrecht. Op dit moment zit Utrecht op een daling van dertien procent. 

Jaaroverzicht

Volgens de gemeente is dit onder andere te danken aan de nieuwe systemen Waaks! en Burgernet. Ook de reïntegratie van daders nadat ze gepakt zijn, draagt hier aan bij.

Aan het eind van 2014 komt het college met een jaaroverzicht. Pas dan kan gekeken worden of Utrecht de dertien procent daling ten opzichte van 2010 heeft behaald.