De sponsorwerving voor TivoliVredenburg heeft de afgelopen jaren nog niet het benodigde bedrag opgehaald. 

Van de 9 miljoen euro beoogde sponsorgelden voor het gebouw is nog maar 3,9 miljoen euro ontvangen. Er zijn tot op heden twee sponsoren: Provincie Utrecht en ASR.

Ook is er nog onduidelijkheid over de sponsorinkomsten van 600.000 euro per jaar die geraamd zijn in de exploitatie van het muziekpaleis. Hier zal een tussenrapportage, die binnen afzienbare termijn wordt verwacht, meer helderheid over moeten geven. Dit staat beschreven in de tweede bestuursrapportage uitgegeven door de gemeente Utrecht.

Geluidslek

TivoliVredenbrug is op 3 juli 2014 officieel geopend door koning Willem Alexander. In de eerste maanden heeft TivoliVredenburg circa 100.000 bezoekers gehad. Op dit moment speelt er nog wel een probleem met geluidsoverdracht in het gebouw. Verschillende zalen lekken geluid waardoor er minstens 15 concerten verplaatst moeten worden. Welke financiële gevolgen dit probleem heeft zal nog bekend moeten worden.