De Hogeschool Utrecht (HU) is de enige hbo-instelling in Nederland die vorig jaar geld tekort kwam.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Fontys Hogescholen, die vorig jaar een overschot had van 25 miljoen euro, had de HU tweehonderduizend euro te weinig. Dit blijkt uit de berichtgeving van Hoger Onderwijs van de Algemene Onderwijsbond (AOb)

Toch is dit tekort van de HU een meevaller. Eerder verwachtte de instelling een tekort van 15,9 miljoen te moeten verwerken. Door enkele grote meevallers, zoals de verkoop van het pand aan de Oudenoord 700 en een extra toegekende rijksbijdrage van 3,5 miljoen, is het tekort minder groot.

Rode cijfers

Het is het tweede jaar op rij dat de Utrechtse onderwijsinstelling het jaar met rode cijfers afsluit. De hogeschool heeft nog een eigen vermogen van 109 miljoen euro, dat de komende jaren zal gaan dalen. Tevens is de instelling bezig met bezuinigingen.