Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (woensdag 26 mei) bekend zijn, samengebracht in vijf grafieken.

Volg dit verhaal Krijg dagelijks een melding van de corona-update

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen daalde voor de negende dag op rij, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Er liggen 1.618 coronapatiënten in de ziekenhuizen, 63 minder dan op dinsdag.

Op de ic werden vijftien nieuwe patiënten met COVID-19 opgenomen, maar de uitstroom was groter. Het totale aantal patiënten op de intensive care daalde daarom tot 559, twintig minder dan een dag eerder. Ook liggen er 507 non-coronapatiënten op de ic's.

In totaal liggen er momenteel 1.059 patiënten met COVID-19, de ziekte die door het virus wordt veroorzaakt, op de verpleegafdelingen. Dat zijn er 43 minder dan dinsdag.

Nederlandse coronapatiënten in ziekenhuizen en op ic's

© NU.nl/LocalFocus

Weer minder nieuwe positieve tests dan gemiddeld

Het RIVM meldt 2.794 nieuwe positieve coronatests. Dat is opnieuw onder het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen (3.351).

Mogelijk is het gemiddelde deze week vertekend omdat vanwege Pinksteren de testlocaties zondag en maandag minder lang open waren.

Aantal vastgestelde besmettingen per dag

© NU.nl/LocalFocus

RIVM meldt tien nieuwe sterfgevallen

In het afgelopen etmaal ontving het RIVM tien meldingen over coronagerelateerde sterfgevallen. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur overleden; er kan vertraging zitten tussen de datum van overlijden en de meldingsdatum.

Meer dan zeventienduizend inwoners van Nederland zijn aan de gevolgen van het coronavirus overleden.

In de onderstaande infographic zijn het aantal besmettingen en het aantal sterfgevallen per leeftijdsgroep te zien. Blauw staat voor besmettingen en rood voor sterfgevallen.

Doden en besmettingen per leeftijdscategorie

© NU.nl/LocalFocus

Meer dan 8,6 miljoen vaccinaties

Sinds de start van de vaccinatiecampagne zijn er meer dan 8,6 miljoen prikken gezet. Vanwege Pinksteren waren priklocaties, net als testlocaties, minder lang open op zondag en maandag.

Mensen die in 1969 of 1970 geboren zijn, kunnen sinds deze week ook op grond van hun leeftijd tegen COVID-19 gevaccineerd worden. Ze krijgen vanaf vrijdag een brief met een uitnodiging om telefonisch een prikafspraak in te plannen, maar kunnen online nu al een afspraak maken.

Het gaat volgens het RIVM om ruim 520.000 mensen. Zij krijgen het coronavaccin van Pfizer/BioNTech of dat van Moderna. Daarvoor kunnen ze terecht bij 136 vaccinatielocaties van de GGD's. Mensen die op grond van hun beroep of vanwege gezondheidsklachten al zijn gevaccineerd, kunnen de uitnodiging weggooien.

Momenteel worden ongeveer een miljoen mensen per week gevaccineerd. Het grootste deel hiervan krijgt de eerste prik. Daardoor kunnen de leeftijdsgroepen snel na elkaar worden uitgenodigd. Sinds vorige week kunnen mensen die in 1965, 1966, 1967 en 1968 geboren zijn een prikafspraak maken.

In het huidige vaccinatietempo krijgen gemiddeld iedere minuut 198 mensen een prik, blijkt uit data van het dashboard van de Rijksoverheid. Dat zijn meer dan 145.000 prikken per dag.

Aantal vaccinaties per week

Meer mannen dan vrouwen overleden aan gevolgen virus

Het RIVM krijgt meer meldingen over mannen die aan de gevolgen van het coronavirus zijn overleden dan over vrouwen die aan COVID-19 overleden zijn. Sinds 27 februari 2020 zijn 9.543 mannen overleden aan COVID-19, tegenover 7.930 vrouwen. Deze cijfers worden wekelijks bijgewerkt.

Vrouwen worden wel vaker positief getest op het virus dan mannen. Het RIVM meldt 839.659 positieve tests onder vrouwen, terwijl in hetzelfde tijdsbestek 766.569 mannen een positieve testuitslag kregen.

Dat verschil is mogelijk deels toe te schrijven aan de oververtegenwoordiging van vrouwen in zorgberoepen. In het begin van de coronacrisis kon vanwege de beperkte capaciteit niet iedereen getest worden en werd vooral het zorgpersoneel getest.

Aantal positieve tests en ziekenhuisopnames per geslacht

Bron: RIVM© NU.nl/LocalFocus