Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (vrijdag 21 mei) bekend zijn, samengebracht in vijf grafieken.

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is voor de vierde dag op rij gedaald, zo meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Momenteel liggen er 1.822 mensen in de ziekenhuizen vanwege COVID-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 77 minder dan op donderdag.

Op de intensive cares (ic's) zijn het afgelopen etmaal 24 nieuwe patiënten met COVID-19 opgenomen, maar het totale aantal coronapatiënten op de intensive cares nam af met 13. Er zijn dus meer patiënten ontslagen, of overleden, dan er binnenkwamen. Voor de verpleegafdelingen geldt iets soortgelijks: daar werden 135 nieuwe besmette mensen opgenomen, maar het totale aantal patiënten nam af met 64.

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel nog 1.214 patiënten met COVID-19, de ziekte die door het virus wordt veroorzaakt. Op de ic's liggen nog 608 coronapatiënten.

Nederlandse coronapatiënten in ziekenhuizen en op ic's

© NU.nl/LocalFocus

Iets minder nieuwe positieve tests dan gemiddeld

Het RIVM meldt 4.219 nieuwe positieve coronatests. Dat is iets onder het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen (4.367). Het weekgemiddelde is mogelijk echter iets vertekend vanwege een storing maandag.

Aantal vastgestelde besmettingen per dag

© NU.nl/LocalFocus

RIVM meldt twaalf nieuwe sterfgevallen

Het afgelopen etmaal ontving het RIVM twaalf meldingen van coronagerelateerde sterfgevallen. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur overleden; er kan vertraging zitten tussen de datum van overlijden en de meldingsdatum.

Meer dan zeventienduizend inwoners van Nederland zijn aan de gevolgen van het coronavirus overleden.

In de onderstaande infographic zijn het aantal besmettingen en het aantal sterfgevallen per leeftijdsgroep te zien. Blauw staat voor besmettingen en rood voor sterfgevallen.

Doden en besmettingen per leeftijdscategorie

© NU.nl/LocalFocus

Aantal prikken passeert acht miljoen

Het aantal prikken dat sinds de start van de vaccinatiecampagne is gezet, is donderdag de acht miljoen gepasseerd. Dat betekent dat er sinds afgelopen vrijdag, toen de grens van zeven miljoen prikken werd doorbroken, in een week tijd ongeveer een miljoen prikken zijn gezet.

In het huidige vaccinatietempo krijgen gemiddeld iedere minuut 198 mensen een prik, blijkt uit data van het dashboard van de Rijksoverheid. Dat zijn meer dan 145.000 prikken per dag.

Aantal vaccinaties per week

Meer mannen dan vrouwen overleden aan gevolgen virus

Het RIVM krijgt meer meldingen over mannen die aan de gevolgen van het coronavirus zijn overleden dan over vrouwen die aan COVID-19 overleden zijn. Sinds 27 februari 2020 zijn 9.543 mannen overleden aan de gevolgen van het virus, tegenover 7.930 vrouwen. Deze cijfers worden wekelijks bijgewerkt.

Vrouwen worden wel vaker positief getest op het virus dan mannen. Het RIVM meldt 839.659 positieve tests onder vrouwen, terwijl in hetzelfde tijdsbestek 766.569 mannen een positieve testuitslag kregen.

Dat verschil is mogelijk deels toe te schrijven aan de oververtegenwoordiging van vrouwen in zorgberoepen. In het begin van de coronacrisis kon vanwege de beperkte capaciteit niet iedereen getest worden en werd vooral het zorgpersoneel getest.

Aantal positieve tests en ziekenhuisopnames per geslacht

Bron: RIVM© NU.nl/LocalFocus