Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (zaterdag 15 mei) bekend zijn, samengebracht in vijf grafieken.

Het aantal coronapatiënten dat op een verpleegafdeling of intensive care ligt is weer gedaald. Ziekenhuizen behandelen nu 2.183 mensen vanwege COVID-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is 67 minder dan vrijdag en het kleinste aantal sinds 21 maart.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1.473 coronapatiënten, 49 minder dan vrijdag Het aantal coronapatiënten op de intensive cares (ic's) daalde met 18 naar 710. Het is de tiende achtereenvolgende dag waarop het aantal ic-patiënten met corona daalt.

Het aantal nieuwe opnames is wel licht gestegen vergeleken met een dag eerder. In de afgelopen 24 uur zijn 260 coronapatiënten op een verpleegafdeling of intensive care beland. Vrijdag kwamen er nog 163 nieuwe patiënten bij. Volgens cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) kwamen er de afgelopen 24 uur op de verpleegafdelingen 220 nieuwe patiënten bij, en op de ic's 40.

De instroom op de verpleegafdelingen en intensive cares ligt inmiddels 20 procent lager dan tijdens de piek van de derde coronagolf, meldt het LCPS. Dat is belangrijk, want het kabinet wilde niet overgaan tot verdere versoepelingen mits deze daling werd ingezet. Als maandag de ziekenhuisinstroom nog steeds 20 procent lager ligt dan tijdens de coronapiek, worden deze versoepelingen doorgevoerd.

Nederlandse coronapatiënten in ziekenhuizen en op ic's

© NU.nl/LocalFocus

Flink minder positieve tests dan gemiddeld

Het RIVM meldt zaterdag 4.520 nieuwe positieve coronatests. Dat aantal is opnieuw kleiner dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (5.802). Vrijdag werden 5.608 besmettingen gemeld.

Het is niet duidelijk of door het lange hemelvaartsweekend minder tests zijn afgenomen.

Aantal vastgestelde besmettingen per dag

© NU.nl/LocalFocus

RIVM meldt dertien sterfgevallen

Het afgelopen etmaal ontving het RIVM dertien meldingen van coronagerelateerde sterfgevallen. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur overleden; er kan vertraging zitten tussen de datum van overlijden en de meldingsdatum.

Meer dan zeventienduizend inwoners van Nederland zijn aan de gevolgen van het coronavirus overleden.

In de onderstaande infographic zijn het aantal besmettingen en het aantal sterfgevallen per leeftijdsgroep te zien. Blauw staat voor besmettingen en rood voor sterfgevallen.

Doden en besmettingen per leeftijdscategorie

© NU.nl/LocalFocus

Meer dan zeven miljoen prikken gezet

Het aantal prikken dat sinds de start van de vaccinatiecampagne is gezet, passeerde afgelopen vrijdag de grens van zeven miljoen. In totaal zijn er zo'n 7.022.025 prikken gezet.

In het huidige vaccinatietempo krijgen gemiddeld iedere minuut 174 mensen een prik, blijkt uit data van het dashboard van de Rijksoverheid. Dat zijn bijna 128.000 prikken per dag.

Aantal vaccinaties per week

Meer mannen dan vrouwen overleden aan gevolgen virus

Het RIVM krijgt meer meldingen over mannen die aan de gevolgen van het coronavirus zijn overleden dan over vrouwen die aan COVID-19 overleden zijn. Sinds 27 februari 2020 zijn 9.492 mannen overleden aan de gevolgen van het virus, tegenover 7.891 vrouwen. Deze cijfers worden wekelijks bijgewerkt.

Vrouwen worden wel vaker positief getest op het virus dan mannen. Het RIVM meldt 822.484 positieve tests onder vrouwen, terwijl in hetzelfde tijdsbestek 748.823 mannen een positieve testuitslag kregen.

Dat verschil is mogelijk deels toe te schrijven aan de oververtegenwoordiging van vrouwen in zorgberoepen. In het begin van de coronacrisis kon vanwege de beperkte capaciteit niet iedereen getest worden en werd vooral het zorgpersoneel getest.

Aantal positieve tests en ziekenhuisopnames per geslacht

Bron: RIVM© NU.nl/LocalFocus