Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (vrijdag 14 mei) bekend zijn, samengebracht in vijf grafieken.

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is het afgelopen etmaal ietwat toegenomen. Ziekenhuizen behandelen nu 2.250 mensen vanwege COVID-19, 19 meer dan donderdag.

Desondanks is alsnog sprake van een positieve ontwikkeling: in het afgelopen etmaal werden 'maar' 163 coronapatiënten opgenomen in Nederlandse ziekenhuizen, het kleinste aantal sinds 22 februari. Daarbij is niet duidelijk in hoeverre Hemelvaartsdag een effect heeft op de huidige ziekenhuiscijfers.

De instroom op de verpleegafdelingen en intensive cares (ic's) ligt inmiddels 20 procent lager dan tijdens de piek van de derde coronagolf, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is belangrijk, want het kabinet wilde niet overgaan tot verdere versoepelingen mits deze daling werd ingezet. Als maandag de ziekenhuisinstroom nog steeds 20 procent lager ligt dan tijdens de coronapiek, worden deze versoepelingen doorgevoerd.

Het aantal coronapatiënten op ic-afdelingen daalde voor de negende dag op rij. Op de ic's worden nu 728 coronapatiënten behandeld, 5 minder dan donderdag en het kleinste aantal sinds 2 april.

Nederlandse coronapatiënten in ziekenhuizen en op ic's

© NU.nl/LocalFocus

Minder positieve tests (5.608) dan gemiddeld (6.220)

Het RIVM meldt vrijdag 5.608 nieuwe positieve coronatests. Dat aantal is opnieuw kleiner dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (6.220). Donderdag werden ruim zesduizend besmettingen gemeld. Het is niet duidelijk of door Hemelvaartsdag minder tests zijn afgenomen.

Afgelopen week testten 47.108 mensen positief op het virus, een daling van 10 procent ten opzichte van de week ervoor. Het aandeel positieve tests steeg daarentegen wel: van 11,7 procent naar 12,3 procent, bleek dinsdag uit de weekupdate van het RIVM.

Aantal vastgestelde besmettingen per dag

© NU.nl/LocalFocus

RIVM meldt tien sterfgevallen

Het afgelopen etmaal ontving het RIVM tien meldingen van coronagerelateerde sterfgevallen. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur overleden; er kan vertraging zitten tussen de datum van overlijden en de meldingsdatum.

Meer dan zeventienduizend inwoners van Nederland zijn aan de gevolgen van het coronavirus overleden.

In de onderstaande infographic zijn het aantal besmettingen en het aantal sterfgevallen per leeftijdsgroep te zien. Blauw staat voor besmettingen en rood voor sterfgevallen.

Doden en besmettingen per leeftijdscategorie

© NU.nl/LocalFocus

Meer dan zeven miljoen prikken gezet

Het aantal prikken dat sinds de start van de vaccinatiecampagne is gezet, passeerde afgelopen vrijdag de grens van zeven miljoen. In totaal zijn er zo'n 7.022.025 prikken gezet.

In het huidige vaccinatietempo krijgen gemiddeld iedere minuut 174 mensen een prik, blijkt uit data van het dashboard van de Rijksoverheid. Dat zijn bijna 128.000 prikken per dag.

Aantal vaccinaties per week

Meer mannen dan vrouwen overleden aan gevolgen virus

Het RIVM krijgt meer meldingen over mannen die aan de gevolgen van het coronavirus zijn overleden dan over vrouwen die aan COVID-19 overleden zijn. Sinds 27 februari 2020 zijn 9.492 mannen overleden aan de gevolgen van het virus, tegenover 7.891 vrouwen. Deze cijfers worden wekelijks bijgewerkt.

Vrouwen worden wel vaker positief getest op het virus dan mannen. Het RIVM meldt 822.484 positieve tests onder vrouwen, terwijl in hetzelfde tijdsbestek 748.823 mannen een positieve testuitslag kregen.

Dat verschil is mogelijk deels toe te schrijven aan de oververtegenwoordiging van vrouwen in zorgberoepen. In het begin van de coronacrisis kon vanwege de beperkte capaciteit niet iedereen getest worden en werd vooral het zorgpersoneel getest.

Aantal positieve tests en ziekenhuisopnames per geslacht

Bron: RIVM© NU.nl/LocalFocus