Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (maandag 3 mei) bekend zijn, samengebracht in zes grafieken.

Het RIVM meldt dat in het afgelopen etmaal 9.263 nieuwe positieve coronatests zijn geregistreerd, een stuk meer dan gemiddeld in de afgelopen zeven dagen (7.092).

Door een technische storing hebben de GGD's zondag echter niet alle meldingen van positieve tests kunnen doorgeven aan het RIVM. Deze besmettingen zijn bij de cijfers van maandag opgeteld, wat een vertekend beeld geeft.

In de onderstaande tabel is het gemiddelde aantal gemelde besmettingen van de afgelopen zeven dagen te zien, evenals het aantal gemelde besmettingen per dag.

Aantal vastgestelde besmettingen per dag

© NU.nl/LocalFocus

220.000 prikken minder gezet dan verwacht

Sinds de start van de vaccinatiecampagne zijn ongeveer 5,6 miljoen prikken gezet. Vorige week stelde het RIVM het aantal toegediende doses met 220.000 naar beneden bij, omdat het aantal geschatte vaccinaties groter was uitgevallen door een programmeerfout.

In het huidige vaccinatietempo krijgt gemiddeld iedere 0,5 seconden iemand een prik, blijkt uit data van het dashboard van de Rijksoverheid. Dat zijn meer dan 90.000 prikken per dag.

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen weer toegenomen

Na twee dagen van dalingen is het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen maandag toegenomen. Er liggen nu 2.642 patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis. Dat zijn er 42 meer dan op zondag, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is met 21 toegenomen tot 825. Dat aantal schommelt al ruim twee weken tussen de 800 en 850. Het aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen is in het afgelopen etmaal met 21 tot 1.817 gestegen.

Nederlandse coronapatiënten in ziekenhuizen en op ic's

© NU.nl/LocalFocus

RIVM meldt zeventien nieuwe sterfgevallen

Het RIVM meldt maandag nog eens zeventien coronagerelateerde sterfgevallen, zondag waren dit er drie. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur overleden; er kan vertraging zitten tussen de datum van overlijden en de meldingsdatum. In Nederland zijn meer dan zeventienduizend inwoners aan de gevolgen van het coronavirus overleden.

In de onderstaande infographic zijn het aantal besmettingen en het aantal sterfgevallen per leeftijdsgroep te zien. Blauw staat voor besmettingen en rood voor sterfgevallen.

Doden en besmettingen per leeftijdscategorie

© NU.nl/LocalFocus

Meer mannen dan vrouwen overleden aan gevolgen virus

Het RIVM krijgt meer meldingen over mannen die aan de gevolgen van het coronavirus overleden zijn dan over vrouwen die aan COVID-19 overleden zijn. Sinds 27 februari 2020 zijn 9.314 mannen overleden aan de gevolgen van het virus, tegenover 7.779 vrouwen. Deze cijfers worden wekelijks bijgewerkt.

Vrouwen testten wel vaker positief op het virus dan mannen. Het RIVM meldt 773.864 positieve tests onder vrouwen, terwijl in hetzelfde tijdsbestek 698.719 mannen een positieve testuitslag kregen.

Dat verschil is mogelijk deels toe te schrijven aan de oververtegenwoordiging van vrouwen in zorgberoepen. In het begin van de coronacrisis kon vanwege de beperkte capaciteit niet iedereen getest worden en werd vooral het zorgpersoneel getest.

Aantal positieve tests en ziekenhuisopnames per geslacht

Bron: RIVM© NU.nl/LocalFocus