Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (dinsdag 20 april) bekend zijn, samengebracht in zes grafieken.

Het RIVM meldt dat in het afgelopen etmaal 6.871 nieuwe positieve coronatests zijn geregistreerd, veel minder dan het gemiddelde in de afgelopen zeven dagen (7.712).

De afgelopen week werden bijna 54.000 besmettingen gemeld, een stijging van 5,3 procent ten opzichte van de week ervoor. Het reproductiegetal (R) is ook weer boven de 1 gestegen, aldus het RIVM. Daardoor blijft de druk op de zorg onverminderd hoog.

In de onderstaande tabel is het gemiddelde aantal gemelde besmettingen van de afgelopen zeven dagen te zien, evenals het aantal gemelde besmettingen per dag.

Aantal vastgestelde besmettingen per dag

© NU.nl/LocalFocus

Grootste instroom coronapatiënten in ziekenhuizen van dit jaar

Ziekenhuizen maken melding van de grootste instroom van coronapatiënten sinds eind vorig jaar. In het afgelopen etmaal ging het om 327 ziekenhuisopnames, aldus het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

De laatste dag waarop het LCPS een groter aantal noemde, was 29 december. Toen werden 430 COVID-19-patiënten opgenomen. "Dit is een uitschieter. Dat is heel vervelend. Laten we hopen dat het bij een uitschieter blijft", zegt een woordvoerder van het LCPS.

Het centrum zag het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen de afgelopen twee weken juist stabiliseren, zij het op een "ontzettend hoog niveau".

Er liggen nu 2.653 coronapatiënten in ziekenhuizen, 109 meer dan op maandag. In de laatste drie dagen is de ziekenhuisbezetting met 225 gestegen. Op de intensive cares (ic's) liggen 823 coronapatiënten die ernstig ziek zijn geworden door het virus, 10 meer dan een dag eerder. Ic-coördinator Ernst Kuipers vertelde maandag nog dat Nederland over de coronapiek heen is.

Nederlandse coronapatiënten in ziekenhuizen en op ic's

© NU.nl/LocalFocus

Clusters door het hele land

Het coronavirus heeft zich over heel Nederland verspreid, net als de coronaclusters. De rode gebieden tellen de meeste besmettingen en liggen van Oost-Groningen tot het zuiden van Limburg. Alleen in Drenthe lijkt het rustiger.

De aantallen fluctueren op dagelijkse basis. De gegevens per gemeente verschijnen als je in de kaart op een gemeente klikt.

Besmettingen per gemeente

Bron: RIVM© NU.nl/LocalFocus

RIVM meldt 27 sterfgevallen

Het RIVM meldt 27 nieuwe coronagerelateerde sterfgevallen. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur overleden; er kan vertraging zitten tussen de datum van overlijden en de meldingsdatum. In Nederland zijn bijna zeventienduizend inwoners aan de gevolgen van het coronavirus overleden.

In de onderstaande infographic zijn het aantal besmettingen en het aantal sterfgevallen per leeftijdsgroep te zien. Blauw staat voor besmettingen en rood voor sterfgevallen.

Doden en besmettingen per leeftijdscategorie

© NU.nl/LocalFocus

Meer mannen dan vrouwen overleden aan gevolgen virus

Het RIVM krijgt meer meldingen over mannen die aan de gevolgen van het coronavirus overleden zijn dan over vrouwen met COVID-19 die overleden zijn. Sinds 27 februari 2020 zijn 9.222 mannen overleden aan de gevolgen van het virus, tegenover 7.743 vrouwen. Deze cijfers worden wekelijks bijgewerkt.

Daarentegen testten vrouwen vaker positief op het virus dan mannen. Het RIVM meldt 746.647 positieve tests onder vrouwen, terwijl in hetzelfde tijdsbestek 671.035 mannen een positieve testuitslag kregen.

Dat verschil is mogelijk deels toe te schrijven aan de oververtegenwoordiging van vrouwen in zorgberoepen. In het begin van de coronacrisis kon vanwege de beperkte testcapaciteit niet iedereen getest worden en werd vooral het zorgpersoneel getest.

Aantal positieve tests en ziekenhuisopnames per geslacht

Bron: RIVM© NU.nl/LocalFocus

Nederland zet meer dan 100.000 prikken per dag

In Nederland zijn sinds de start van de vaccinatiecampagne zo'n 4,69 miljoen prikken gezet. Met het huidige vaccinatietempo krijgt gemiddeld iedere 0,4 seconden iemand een prik, blijkt uit data van het coronadashboard. Dat zijn 113.526 prikken per dag.

Aantal vaccinaties per week