Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (maandag 19 april) bekend zijn, samengebracht in zes grafieken.

Het RIVM meldt dat in het afgelopen etmaal 7.187 nieuwe positieve coronatests zijn geregistreerd, veel minder dan het gemiddelde in de afgelopen zeven dagen (7.699).

Zondag (8.600), zaterdag (8.336), vrijdag (8.966) en donderdag (8.797) werden achtereenvolgens relatief grote aantallen gemeld. Vermoedelijk werden grotere hoeveelheden positieve tests gemeld, doordat woensdag een groot deel van de meldingen bleef liggen door een ICT-storing.

Het is niet duidelijk of de storing nog steeds effect heeft op de cijfers. Het aantal van maandag is het grootst gemelde aantal op een maandag sinds 28 december, tijdens de piek van de tweede coronagolf. Normaliter worden op maandag en dinsdag iets minder positieve tests gemeld in verband met het weekendeffect.

In de onderstaande tabel is het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen te zien, evenals het aantal gemelde besmettingen per dag.

Aantal vastgestelde besmettingen per dag

© NU.nl/LocalFocus

Opnieuw flinke stijging van patiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal toegenomen. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) liggen er nu 2.544 patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis. Dat zijn er 66 meer dan op zondag. In de laatste twee dagen is de totale ziekenhuisbezetting met 116 patiënten gestegen.

Op de intensive care's (ic's) worden nu 813 coronapatiënten behandeld, 5 meer dan zondag. In totaal werden 232 nieuwe COVID-19-patiënten opgenomen in Nederlandse ziekenhuizen. 44 van hen moesten direct worden opgenomen op de ic's.

Nederlandse coronapatiënten in ziekenhuizen en op ic's

© NU.nl/LocalFocus

Clusters door het hele land

Het coronavirus heeft zich over heel Nederland verspreid, net als de coronaclusters. De rode gebieden tellen de meeste besmettingen en liggen van Oost-Groningen tot het zuiden van Limburg. Alleen in Drenthe lijkt het rustiger.

De aantallen fluctueren op dagelijkse basis. De gegevens per gemeente verschijnen als je in de kaart op een gemeente klikt.

Besmettingen per gemeente

Bron: RIVM© NU.nl/LocalFocus

RIVM meldt 22 sterfgevallen

Het RIVM meldt 22 nieuwe coronagerelateerde sterfgevallen. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur overleden; er kan vertraging zitten tussen de datum van overlijden en de meldingsdatum. In Nederland zijn bijna zeventienduizend inwoners aan de gevolgen van het coronavirus overleden.

In de onderstaande infographic zijn het aantal besmettingen en het aantal sterfgevallen per leeftijdsgroep te zien. Blauw staat voor besmettingen en rood voor sterfgevallen.

Doden en besmettingen per leeftijdscategorie

© NU.nl/LocalFocus

Meer mannen dan vrouwen overleden aan gevolgen virus

Het RIVM krijgt meer meldingen over mannen die aan de gevolgen van het coronavirus overleden zijn dan over vrouwen met COVID-19 die overleden zijn. Sinds 27 februari 2020 zijn 9.038 mannen overleden aan de gevolgen van het virus, tegenover 7.611 vrouwen. Deze cijfers worden wekelijks bijgewerkt.

Daarentegen testten vrouwen vaker positief op het virus dan mannen. Het RIVM meldt 694.325 positieve tests onder vrouwen, terwijl in hetzelfde tijdsbestek 618.591 mannen een positieve testuitslag kregen.

Dat verschil is mogelijk deels toe te schrijven aan de oververtegenwoordiging van vrouwen in zorgberoepen. In het begin van de coronacrisis kon vanwege de beperkte testcapaciteit niet iedereen getest worden en werd vooral het zorgpersoneel getest.

Aantal positieve tests en ziekenhuisopnames per geslacht

Bron: RIVM© NU.nl/LocalFocus

Nederland zet meer dan 100.000 prikken per dag

In Nederland zijn sinds de start van de vaccinatiecampagne zo'n 4,47 miljoen prikken gezet. Dat is is hetzelfde aantal als op zondag. Vermoedelijk moeten de data op het coronadashboard nog worden bijgewerkt. Alle coronavaccins die tot dusver worden ingezet, bestaan uit twee doses.

Met het huidige vaccinatietempo krijgt gemiddeld iedere 0,4 seconden iemand een prik, blijkt uit data van het coronadashboard. Dat zijn 111.846 prikken per dag.

Aantal vaccinaties per week