Van de mensen die COVID-19 krijgen, houdt een deel nog weken of maanden na de infectie last van vermoeidheid, weinig kunnen ruiken en kortademigheid. Hoe komt dit? Dat wordt nog volop onderzocht.

Ruim twintigduizend mensen zitten in een Facebook-groep voor coronapatiënten die lang na hun infectie nog niet hersteld zijn. Uit verhalen die NU.nl eerder optekende, blijkt dat sommige mensen maanden na hun besmetting nog bezig zijn met revalideren en nog lang niet de oude zijn.

Onder anderen Anke-Hilse Maitland-van der Zee, hoogleraar precisiegeneeskunde van longziekten aan het Amsterdam UMC, onderzoekt waardoor de een zich twee weken na een infectie weer kiplekker voelt en de ander na een half jaar nog geen dag kan werken.

Mensen die na COVID-19 langdurige klachten hebben, hebben bijvoorbeeld last van vermoeidheid en kortademigheid, zo legt Maitland uit. Er zijn ook mensen die pijn op de borst, spierpijn, hoofdpijn, hartkloppingen, langdurig verlies van reuk, depressies of vergeetachtigheid ontwikkelen.

Maitland vertelt dat de verschillende langdurige klachten waarschijnlijk meerdere oorzaken hebben. "Gelukkig hebben mensen die lang klachten houden meestal niet alle denkbare klachten tegelijk. Op het moment dat iemand COVID-19 heeft, kan er schade aan verschillende organen ontstaan. Waar er schade is ontstaan en hoe ernstig die is, zal per persoon verschillen."

Er is bijvoorbeeld al wat onderzoek gedaan naar de longen na een coronavirusinfectie. Daaruit bleek dat een deel van de mensen met langdurige klachten mogelijk schade heeft in een deel van de longen, waardoor ze langere tijd last houden van benauwdheid.

"Bij mensen die lang na een infectie niet goed kunnen ruiken, weten we dan weer dat er schade is aan zenuwcellen in de neus."

Hoeveel mensen last hebben van langdurige klachten na COVID-19 weten we nog niet. "We zien dat de meeste mensen relatief snel herstellen, maar bij sommige mensen is dat dus niet het geval. Vrouwen lijken hier gevoeliger voor dan mannen. Ook mensen die tijdens de COVID-19-infectie ernstigere klachten hebben gehad, oudere mensen, mensen met overgewicht of mensen met een longziekte lijken een grotere kans te hebben om lang klachten te houden", aldus Maitland.

Het RIVM begint eind april met een onderzoek naar het aantal mensen in Nederland dat lang na een coronavirusinfectie last blijft houden van klachten als vermoeidheid, benauwdheid en pijn.

In het onderzoek dat Maitland leidt, worden honderd mensen die COVID-19 hebben gehad uitgebreid onderzocht. Er wordt gekeken naar mogelijke longschade en of deze mensen op de lange termijn een chronische longziekte ontwikkelen.

"Daarnaast willen we van veel dingen weten of ze de kans op langdurige klachten, zoals langdurige kortademigheid of vermoeidheid, vergroten. Houden mensen die veel in aanraking komen met luchtvervuiling bijvoorbeeld langer klachten?"

"Ook doen we allerlei testen, zoals onderzoek naar stoffen in het bloed en de bacteriën in de darmen. We willen weten hoe die zich in het jaar na een coronavirusinfectie ontwikkelen en of dat misschien samenhangt met hoelang sommige klachten blijven aanhouden. "

De eerste resultaten van dit onderzoek worden aan het einde van de zomer verwacht. Maitland verwacht dat in de komende maanden de eerste resultaten van andere onderzoeken naar langdurige coronaklachten worden bekendgemaakt.

"Zo komen we elke keer een stapje dichter bij het beantwoorden van de vraag waarom sommige mensen zo lang last blijven houden én hoe deze mensen geholpen kunnen worden", aldus de hoogleraar.

"Er vindt nu ontzettend veel onderzoek plaats. Het is alleen een hele nieuwe ziekte, waardoor we nu nog niet weten welke behandelingen helpen."