Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (woensdag 31 maart) bekend zijn, samengebracht in zes grafieken.

Tussen dinsdag- en woensdagochtend zijn 7.684 nieuwe positieve coronatests gemeld. Dat zijn er meer dan gemiddeld in de afgelopen zeven dagen (7.426).

Verder meldt het instituut 29 coronagerelateerde sterfgevallen. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur overleden; er kan vertraging zitten tussen de datum van overlijden en de meldingsdatum.

Dinsdag meldde het RIVM in de weekupdate dat de situatie in Nederland verder verslechtert. In een week tijd werden 51.866 positieve coronatests geregistreerd, ruim 13 procent meer dan in de voorgaande zeven dagen (46.005). Het percentage positieve tests steeg daarbij van 8,1 naar 8,5.

Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 1,2 miljoen mensen in Nederland positief getest. Van bijna 16.500 mensen is zeker dat ze aan de gevolgen van het coronavirus zijn overleden.

In de onderstaande tabel is het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen te zien, evenals het aantal gemelde besmettingen per dag.

Aantal vastgestelde besmettingen per dag

© NU.nl/LocalFocus

Aantal patiënten in ziekenhuis voor het eerst in een week afgenomen

Voor het eerst in een week is het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen gedaald. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2.334 mensen met het coronavirus. Dat zijn er 76 minder dan op dinsdag.

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1.653 coronapatiënten, een daling van 75 ten opzichte van dinsdag. Op de intensive care (ic) liggen nu 681 mensen met het coronavirus, eentje minder dan de dag ervoor.

Dat aantal zit de laatste paar dagen tussen de 650 en 700. Van begin februari tot begin maart was het juist vrij stabiel tussen de 500 en 550.

Ziekenhuizen hebben afgelopen etmaal 299 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Voor een woensdag is dat het hoogste aantal sinds 6 januari. Volgens de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn in de afgelopen zeven dagen iets meer dan 2.000 coronapatiënten op een verpleegafdeling of ic beland. Dat komt neer op gemiddeld zo'n 286 nieuwe opnames per dag.

Nederlandse coronapatiënten in ziekenhuizen en op ic's

© NU.nl/LocalFocus

Verschillende clusters van besmettingen in het land

Het coronavirus heeft zich door heel Nederland verspreid. Vooral in Drenthe en Noord-Limburg is het aantal besmettingen per 100.000 inwoners momenteel relatief groot.

De aantallen fluctueren op dagelijkse basis. De gegevens per gemeente verschijnen als je in de kaart op een gemeente klikt.

Besmettingen per gemeente

Bron: RIVM© NU.nl/LocalFocus

Meeste sterfgevallen in leeftijdscategorie 85 tot en met 89 jaar

Bekend is dat het coronavirus ouderen relatief zwaar treft. Bijna 66 procent van de overleden coronapatiënten was ouder dan tachtig jaar. 81 procent was 75 jaar of ouder.

De meeste overleden coronapatiënten (23,4 procent) waren tussen de 85 en 89 jaar oud. Volgens het RIVM is tot dusver één baby aan COVID-19 overleden. Het kind leed ook aan andere onderliggende medische aandoeningen.

In de onderstaande infographic zijn het aantal besmettingen en het aantal sterfgevallen per leeftijdsgroep te zien. Blauw staat voor besmettingen en rood voor sterfgevallen.

Doden en besmettingen per leeftijdscategorie

© NU.nl/LocalFocus

Meer mannen dan vrouwen overleden aan gevolgen virus

Het RIVM krijgt meer meldingen over mannen die aan COVID-19 zijn overleden dan over vrouwelijke overleden coronapatiënten. Sinds 27 februari zijn 8.946 mannen overleden aan de gevolgen van het virus, tegenover 7.563 vrouwen.

Daarentegen testten vrouwen vaker positief op het virus dan mannen. Het RIVM meldt 670.478 positieve tests onder vrouwen, terwijl in hetzelfde tijdsbestek 594.414 mannen een positieve testuitslag kregen.

Dat verschil is mogelijk deels toe te schrijven aan de oververtegenwoordiging van vrouwen in zorgberoepen. In het begin van de coronacrisis kon vanwege de beperkte testcapaciteit niet iedereen getest worden en werd vooral het zorgpersoneel getest.

Aantal positieve tests en ziekenhuisopnames per geslacht

Bron: RIVM© NU.nl/LocalFocus

Iedere 0,9 seconde wordt een vaccin toegediend

In Nederland zijn sinds de start van de vaccinatiecampagne ruim 2,5 miljoen prikken gezet. Alle vaccins die tot dusver worden ingezet, bestaan uit twee doses. Bijna 1,7 miljoen mensen hebben inmiddels een eerste dosis van een coronavaccin toegediend gekregen. Circa 700.000 personen hebben ook een tweede prik gehad.

Met het huidige vaccinatietempo krijgt gemiddeld iedere seconde iemand een prik, blijkt uit data van het coronadashboard. Dat zijn er bijna 50.000 per dag.

Aantal vaccinaties per week

Volg de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.