Wanneer ben jij aan de beurt voor vaccinatie tegen COVID-19? Een precieze datum kunnen we je niet geven, maar we kunnen wel vertellen hoe de planning er nu uitziet.

Vertraagde of juist versnelde leveringen kunnen ervoor zorgen dat de onderstaande planning weer wordt aangepast.

Planning voor mensen die niet in de zorg werken:

Bewoners van verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke beperking in een instelling

Bijna alle bewoners van verpleeghuizen en andere instellingen die dat wilden, hebben inmiddels twee doses van het Pfizer-coronavaccin gehad en zijn nu dus volledig gevaccineerd.

Bewoners van kleinschalige woonvormen

De meeste bewoners van kleinschalige woonvormen worden door de huisartsenpost in de regio gevaccineerd. Eind januari is hiermee begonnen en volgens de planning van het RIVM zijn vorige week alle betrokken huisartsenposten begonnen met vaccineren. Voor het vaccineren van deze groep worden de vaccins van Moderna en Pfizer gebruikt.

65-plussers

65-plussers die niet in een verpleeghuis wonen, worden sinds eind januari op priklocaties van de GGD gevaccineerd. Deze groep krijgt momenteel het Pfizer-vaccin toegediend.

Mensen worden op basis van hun leeftijd uitgenodigd. De negentigplussers hebben dus als eersten een vaccin toegediend gekregen. Op zaterdag 6 maart hebben de eerste 75- tot en met 79-jarigen hun uitnodiging ontvangen. Vanaf wanneer de leeftijdsgroep daaronder wordt uitgenodigd, is nog niet bekend.

Ouderen die niet naar een priklocatie kunnen komen, krijgen hun prik via de huisarts. Daar wordt naar verwachting eind maart mee begonnen. Het RIVM zegt dat de exacte datum én de manier waarop dit moet gaan gebeuren nog niet helemaal duidelijk zijn.

60- tot en met 64-jarigen, mensen met morbide obesitas en mensen met het syndroom van Down

De vaccinatie van deze groep is op 15 februari begonnen. Deze groep wordt gevaccineerd met het vaccin van AstraZeneca. De inentingen met dit vaccin zijn tijdelijk stilgelegd, vanwege zorgen over mogelijke bijwerkingen. In de week van 22 maart wordt het vaccineren met AstraZeneca weer hervat.

Deze groep krijgt de prik niet in de GGD-prikstraat, maar bij de huisarts. Alleen de huisartsen in Zeeland, Gelderland, Noord-Brabant, Limburg, Utrecht en Flevoland zijn al begonnen met het vaccineren van deze groep.

Mensen die door een aandoening een groot risico op ernstige COVID-19 lopen

Op 23 maart begint de vaccinatie van mensen die door een aandoening een groot risico op ernstige COVID-19 lopen. Zij worden in het ziekenhuis gevaccineerd met het vaccin van Moderna. De volgende mensen vallen in deze groep:

  • Mensen met ernstig nierfalen.
  • Mensen die een orgaan-, stamcel- of beenmergtransplantatie hebben ondergaan.
  • Mensen met een ernstige aangeboren afweerstoornis.
  • Mensen bij wie in de afgelopen vijf jaar een hematologische maligniteit (zoals leukemie) is vastgesteld.

Ook mensen die door een neurologische aandoening ademhalingsproblemen hebben, worden vanaf 23 maart in het ziekenhuis gevaccineerd. Mensen uit deze groep die niet naar het ziekenhuis kunnen komen, worden waarschijnlijk vanaf eind maart thuis gevaccineerd.

Mensen van 18 tot en met 59 jaar uit andere medische risicogroepen

Vanaf mei worden ook andere mensen onder de zestig uit medische risicogroepen gevaccineerd. De huisartsen nemen de vaccinatie voor hun rekening. Het is nog niet bekend welk vaccin hiervoor wordt gebruikt. De volgende mensen vallen in deze groep:

  • Mensen met diabetes.
  • Mensen met een afweerstoornis die niet in de hoogrisicogroep vallen.
  • Mensen die medicatie slikken die de afweer onderdrukt.
  • Mensen met een longziekte (zoals astma of COPD).
  • Mensen met een chronische stoornis van de hartfunctie (zoals hartritmestoornissen).
  • Mensen met nierfalen die niet in de hoogrisicogroep vallen.

Volwassenen onder de zestig zonder medische indicatie

Begin mei moet worden begonnen met het vaccineren van vijftigers. Later die maand zouden ook veertigers een uitnodiging moeten krijgen en begin juli zou iedere volwassene die dat wil minstens één dosis van een coronavaccin moeten hebben gehad.

Welke vaccins voor deze groep gebruikt gaan worden, is nog niet duidelijk. Dat kunnen alle op dat moment goedgekeurde vaccins zijn.

Bewoners van Waddeneilanden en inwoners van het Caribisch deel van het Koninkrijk

Bewoners van de Waddeneilanden en inwoners van het Caribisch deel van het Koninkrijk kunnen op andere momenten worden gevaccineerd dan hierboven wordt vermeld. Op Bonaire, Sint-Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten verzorgen de lokale diensten de vaccinaties.

Op Texel, Ameland en Terschelling zijn alle 75-plussers tegelijk gevaccineerd. Op Vlieland en Schiermonnikoog zijn vanwege het beperkte aantal inwoners zelfs alle zestigplussers tegelijk gevaccineerd.

Planning voor mensen die in de zorg werken:

Ziekenhuismedewerkers in de directe COVID-19-zorg

De vaccinatie van deze groep is afgerond. Ziekenhuismedewerkers in de acute zorg op de COVID-19-afdelingen, intensive care en spoedeisende hulp hebben allemaal - als ze dat wilden - twee doses van het Pfizer-vaccin gehad.

Medewerkers in verpleeghuizen, de gehandicaptenzorg, de wijkverpleging en ggz-instellingen

Deze groep zorgmedewerkers is deels al gevaccineerd met de vaccins van Pfizer en AstraZeneca. Sinds half februari wordt alleen het vaccin van AstraZeneca voor deze groep gebruikt. Ook voor deze groep is de vaccinatiecampagne tijdelijk stilgelegd. Vanaf 24 maart worden deze zorgmedewerkers weer bij de GGD-prikstraat gevaccineerd.

Huisartsen en zorgverlenende medewerkers

Huisartsen en een deel van hun zorgverlenende medewerkers zijn in de ziekenhuizen gevaccineerd. De andere zorgverlenende medewerkers konden in de huisartsenpraktijk of de GGD-prikstraat het AstraZeneca-vaccin toegediend krijgen. Ook voor deze groep wordt de vaccinatie op 24 maart hervat.

Zorgpersoneel dat niet bij de hierboven genoemde groepen hoort

Alle andere zorgmedewerkers worden aan de hand van hun leeftijd en medische indicatie uitgenodigd. Ze krijgen dus geen voorrang op mensen die niet in de zorg werken.

Zo wordt de effectiviteit van een coronavaccin bepaald
74
Zo wordt de effectiviteit van een coronavaccin bepaald