Het vaccin van Janssen is het vierde coronavaccin dat is goedgekeurd voor gebruik binnen de Europese Unie. Dit vaccin beschermt je tegen de ziekte COVID-19. Dit moet je verder weten.

Wie in Nederland krijgen het Janssen-vaccin?

Bij wie het vaccin van Janssen als eerste wordt ingezet zal voor een belangrijk deel afhangen van het advies van de Gezondheidsraad. Op dit moment staat het Janssen-vaccin, samen met het vaccin van AstraZeneca, gereserveerd voor medewerkers in de gehandicaptenzorg, thuiszorg en GGZ, thuiswonenden van 60 tot en met 64 jaar en een gedeelte van de mensen vanaf 18 jaar met een medische indicatie.

Hoe goed beschermt dit vaccin mij tegen COVID-19?

Het vaccin van Janssen heeft een effectiviteit van 67 procent. Dit betekent dat van de 100 ongevaccineerde mensen die normaal gesproken COVID-19 zouden hebben gekregen, er na vaccinatie nog maar 33 mensen ziek worden. In deze cijfers zijn zowel milde als ernstige gevallen van COVID-19 meegenomen.

Mensen die ondanks vaccinatie COVID-19 krijgen, worden waarschijnlijk veel minder vaak ernstig ziek. Het vaccin van Janssen lijkt goed te beschermen tegen ziekenhuisopname

Zo werkt het Janssen-vaccin in je lichaam
102
Zo werkt het Janssen-vaccin in je lichaam

Hoelang werkt het vaccin?

We weten dat het vaccin van Janssen zeker 56 dagen werkt. Volgens het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is het heel waarschijnlijk dat het vaccin veel langer werkt. Er zijn alleen nog te weinig mensen die dit vaccin langer dan 56 dagen geleden hebben gekregen om hier conclusies over te trekken.

Vanaf welk moment werkt dit vaccin?

Het vaccin van Janssen biedt na ongeveer twee weken bescherming tegen COVID-19. Na vier weken is de bescherming optimaal.

Wat zijn de belangrijkste bijwerkingen?

De meest voorkomende bijwerkingen zijn pijn op de plek van de prik, hoofdpijn en tijdelijke vermoeidheid. Over het algemeen zijn deze bijwerkingen binnen één à drie dagen weer verdwenen.

Meestvoorkomende bijwerkingen Janssen-vaccin

Hoe zit het met zeldzame bijwerkingen?

Het vaccin van Janssen is in onderzoeksverband al aan zo'n twintigduizend mensen toegediend. Hierdoor kennen we de veelvoorkomende en iets minder veelvoorkomende bijwerkingen. Er zijn volgens het Europese geneesmiddelenbureau EMA geen aanwijzingen dat dit vaccin voor ernstige bijwerkingen zorgt.

Hele zeldzame bijwerkingen die bijvoorbeeld slechts 1 op de 50.000 keer voorkomen, zijn alleen niet uit te sluiten. Daarom wordt dit vaccin ook na toelating verder onderzocht.

Daarnaast wordt iedereen na vaccinatie nog vijftien minuten in de gaten gehouden, vanwege mogelijke zeldzame ernstige allergische reacties.

Voor wie is dit vaccin niet geschikt?

Dit vaccin wordt afgeraden voor mensen die allergisch zijn voor één van de bestanddelen van het vaccin. Daarnaast is het Janssen-vaccin alleen toegelaten voor mensen ouder dan achttien jaar, omdat er nog geen onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid is gedaan bij kinderen.

Zwangere vrouwen wordt over het algemeen aangeraden zich pas na de zwangerschap te laten vaccineren tegen COVID-19. In overleg met een arts kan soms wel worden besloten om toch tijdens de zwangerschap te vaccineren. Er zijn op dit moment ook geen aanwijzingen dat het vaccin van Janssen schadelijk is voor zwangere vrouwen. De reden dat vaccinatie meestal toch wordt afgeraden is dat er heel weinig zwangere vrouwen aan het vaccinonderzoek deelnamen. Meer over coronavaccinatie en zwangerschap en vruchtbaarheid lees je hier.

Hoe werkt dit vaccin?

Ieder vaccin activeert het immuunsysteem. Janssen doet dit, net zoals AstraZeneca, Moderna en Pfizer, door je lichaam zelf een klein stukje van het coronavirus aan te laten maken. Van dit stukje kan je niet ziek worden, maar het zorgt er wel voor dat je immuunsysteem het coronavirus leert herkennen. Hierdoor kan het coronavirus snel worden uitgeschakeld als je hiermee in aanraking komt.

De instructies voor het maken van het stukje coronavirus levert Janssen, net zoals AstraZeneca, af in het lichaam met behulp van een onschuldig verkoudheidsvirus. Dit verkoudheidsvirus is zo aangepast dat wanneer het in je lichaam komt, het zich niet kan vermenigvuldigen. Dit betekent dat dit virus je niet ziek kan maken.

Het vaccin van Janssen bestaat, in tegenstelling tot de vaccins van Moderna, Pfizer en AstraZeneca, maar uit één prik. Daarnaast kan het vaccin van Janssen langere tijd op koelkasttemperatuur bewaard blijven.

Wat weten we over de werkzaamheid tegen de verschillende varianten?

Omdat het onderzoek van Janssen deels in Zuid-Afrika plaatsvond, is bewezen dat dit vaccin bescherming biedt tegen de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus. Daarnaast wijzen labonderzoeken erop dat dit vaccin ook werkt tegen de Britse variant van het coronavirus. Of het Janssen-vaccin werkt tegen de Braziliaanse variant die als eerste in de stad Manaus werd aangetroffen, is nog niet bekend.

Word je uitgenodigd om een vaccinatieafspraak te maken en heb je medische vragen, omdat je bijvoorbeeld een afweerstoornis of een ernstige allergie hebt, stel deze vragen dan aan je arts. Eerder zetten we al de belangrijkste informatie over de vaccins van AstraZeneca, Moderna en Pfizer op een rij.