Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceert elke dag een overzicht van cijfers over de coronacrisis in Nederland. NU.nl brengt de meeste cijfers die nu (maandag 1 juni) bekend zijn samen in vijf grafieken.

Zes nieuwe sterfgevallen en negen nieuwe ziekenhuisopnames

Het RIVM meldt maandag zes nieuwe sterfgevallen als gevolg van het coronavirus in Nederland en negen nieuwe ziekenhuisopnames.

In totaal zijn nu 5.962 personen overleden aan de gevolgen van het COVID-19-virus. Er zijn 11.744 personen in het ziekenhuis opgenomen (geweest).

Overigens betekent dit niet dat deze sterfgevallen en ziekenhuisopnames in de afgelopen 24 uur plaatsvonden. Er zit vertraging tussen het moment van overlijden of de ziekenhuisopname, en het moment dat de melding bij het RIVM binnenkomt. In het weekend worden de sterfgevallen daarnaast ook vaak vertraagd geregistreerd. In onderstaande tabel is het aantal (tot nu toe bekende) sterfgevallen en ziekenhuisopnames per dag te zien.

Uit de afname van het aantal nieuw gemelde coronapatiënten, ziekenhuisopnames, intensivecarepatiënten en sterfgevallen per dag blijkt dat het aantal besmettingen al sinds eind maart afneemt.

Doden en ziekenhuisopnames per datum

Bron: RIVM© NU.nl/LocalFocus

Langzame daling aantal coronapatiënten op ic's

Maandag liggen 158 Nederlandse coronapatiënten op de intensive care. Dat is een patiënt minder dan een dag eerder. Sinds 20 mei ligt één van de Nederlandse coronapatiënten op een Duitse intensivecareafdeling.

Volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, is de overall bezetting op de ic momenteel laag (646). "Zoals verwacht is er in het pinksterweekend geen aanwas geweest."

Nederlandse coronapatiënten op de ic

Bron: LCPS© NU.nl/LocalFocus

Zuid- en Noord-Holland, Noord-Brabant, Gelderland en Limburg zwaarst getroffen

Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Noord- en Zuid-Holland tellen het grootste aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. De meeste van deze meldingen zijn van eind maart en begin april. Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Zeeland hebben de minste ziekenhuisopnames gemeld.

Onderstaande kaart geeft het totale aantal ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners per gemeente weer. Daaruit blijkt dat Oost-Brabant, Midden-Limburg en Zuid-Limburg het zwaarst getroffen zijn.

De gegevens per gemeente verschijnen als je in de kaart op een gemeente klikt of de naam van de gemeente invult in de zoekbalk.

Ziekenhuisopnames per gemeente

Bron: RIVM© NU.nl/LocalFocus

Meer dan 60 procent overledenen was ouder dan tachtig jaar

Ouderen worden vaker getroffen door het coronavirus dan de rest van de bevolking. Van de 5.962 gemelde overleden coronapatiënten is bijna 62 procent ouder dan tachtig jaar. De meeste sterfgevallen vinden plaats in de leeftijdsgroep 85- tot 89-jarigen, waar tot nu toe 1.343 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Uit de cijfers van het RIVM (blauw staat voor ziekenhuisopnames, rood voor sterfgevallen) blijkt dat de jongste persoon die in Nederland aan de gevolgen van het coronavirus is overleden, achttien of negentien jaar oud was. Volgens het RIVM had deze persoon onderliggende gezondheidsproblemen.

Doden en ziekenhuisopnames per leeftijdscategorie

Bron: RIVM© NU.nl/LocalFocus

Meer vrouwen positief getest, maar meer mannen opgenomen in ziekenhuis

Meer vrouwen (29.270) dan mannen (17.184) zijn momenteel positief getest op het coronavirus. Mogelijk komt dit door de oververtegenwoordiging van vrouwen in zorgberoepen. De helft van de besmette zorgmedewerkers is jonger dan 45 jaar.

Het kabinet breidde de testcapaciteit begin april uit, waardoor zorgmedewerkers zich vaker kunnen laten testen. Sindsdien testen meer vrouwen dan mannen positief op het coronavirus, terwijl deze verhouding eerder ongeveer gelijk was.

Toch zijn meer mannen (7.190) dan vrouwen (4.546) opgenomen in het ziekenhuis. 55,2 procent van de overleden coronapatiënten was een man.

Doden en ziekenhuisopnames per geslacht

Bron: RIVM© NU.nl/LocalFocus

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.