Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceert elke dag een overzicht van cijfers over de coronacrisis in Nederland. NU.nl brengt de meeste cijfers die nu (donderdag 28 mei) bekend zijn samen in vijf grafieken.

Meer ziekenhuisopnames en sterfgevallen dan week eerder

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt donderdag 32 sterfgevallen als gevolg van het coronavirus in Nederland en 16 nieuwe ziekenhuisopnames. Dat is meer dan een week geleden, toen 27 nieuwe sterfgevallen en 13 nieuwe ziekenhuisopnames werden gemeld.

In totaal zijn nu 5.903 personen overleden aan de gevolgen van het virus. Tot nu toe zijn 11.713 personen in het ziekenhuis opgenomen (geweest).

Overigens betekent dit niet dat al deze sterfgevallen en ziekenhuisopnames in de afgelopen 24 uur hebben plaatsgevonden. Er zit vertraging tussen het moment van overlijden of de ziekenhuisopname, en het moment dat de melding bij het RIVM binnenkomt. In onderstaande tabel is het aantal (tot nu toe bekende) sterfgevallen en ziekenhuisopnames per dag te zien.

Uit de afname van de aantallen nieuw gemelde coronapatiënten, ziekenhuisopnames, intensivecarepatiënten en sterfgevallen per dag blijkt dat het aantal besmettingen al sinds eind maart afneemt.

Doden en ziekenhuisopnames per datum

Bron: RIVM© NU.nl/LocalFocus

Daling aantal coronapatiënten op ic gaat langzamer dan voorheen

Donderdag liggen 182 Nederlandse coronapatiënten op de intensive care (ic). Dat zijn zeven minder dan woensdag. Sinds 20 mei ligt één van hen op een Duitse intensivecareafdeling.

Volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, gaat de daling van het aantal coronapatiënten op dit moment iets langzamer dan voorheen. Het aantal non-COVID-19-patiënten op de ic neemt wel toe, dat komt volgens Kuipers door het hervatten van de overige zorg.

Nederlandse coronapatiënten op de ic

Bron: LCPS© NU.nl/LocalFocus

Zuid- en Noord-Holland, Noord-Brabant, Gelderland en Limburg zwaarst getroffen

Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Zuid- en Noord-Holland tellen het grootste aantal besmettingen en ziekenhuisopnames, maar de meeste van deze meldingen dateren van eind maart en begin april.

Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Zeeland hebben de minste ziekenhuisopnames gemeld.

Onderstaande kaart geeft het totale aantal ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners per gemeente weer. Oost-Brabant, Midden-Limburg en Zuid-Limburg blijken dan het zwaarst getroffen te zijn.

De gegevens per gemeente verschijnen als je in de kaart op een gemeente klikt of de naam van de gemeente invult in de zoekbalk.

Ziekenhuisopnames per gemeente

Bron: RIVM© NU.nl/LocalFocus

Meeste overledenen waren tussen de 84 en 89 jaar oud

Vooral ouderen zijn zwaar getroffen door het coronavirus. Van alle 5.903 gemelde overleden coronapatiënten is meer dan 61procent ouder dan tachtig jaar. De meeste sterfgevallen zijn gemeld in de leeftijdsgroep 84- tot 89-jarigen, waar 1.326 mensen overleden aan de gevolgen van het virus.

Uit de cijfers van het RIVM (blauw staat voor ziekenhuisopnames, rood voor sterfgevallen) blijkt dat de jongste persoon die in Nederland aan de gevolgen van het coronavirus is overleden, achttien of negentien jaar oud was. Volgens het RIVM had deze persoon onderliggende gezondheidsproblemen.

Doden en ziekenhuisopnames per leeftijdscategorie

Bron: RIVM© NU.nl/LocalFocus

Meer mannen dan vrouwen opgenomen in het ziekenhuis

Meer vrouwen (28.950) dan mannen (16.909) zijn tot dusver positief getest op het coronavirus. Toch zijn meer mannen (7.170) dan vrouwen (4.535) opgenomen in het ziekenhuis en was 55,2 procent van de overleden coronapatiënten een man.

Dit is mogelijk toe te schrijven aan de oververtegenwoordiging van vrouwen in zorgberoepen. Hierdoor zijn waarschijnlijk meer vrouwen besmet geraakt. De helft van de besmette zorgmedewerkers is jonger dan 45 jaar.

Het kabinet breidde de testcapaciteit begin april uit, waardoor zorgmedewerkers zich vaker kunnen laten testen. Sindsdien testen meer vrouwen dan mannen positief op het coronavirus, terwijl deze verhouding eerder ongeveer gelijk was.

Doden en ziekenhuisopnames per geslacht

Bron: RIVM© NU.nl/LocalFocus

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.