Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceert elke dag een overzicht van cijfers over de coronacrisis in Nederland. NU.nl brengt de meeste cijfers die nu (woensdag 27 mei) bekend zijn samen in vijf grafieken.

Helft minder ziekenhuisopnames en sterfgevallen dan week eerder

Het RIVM meldt woensdag vijftien nieuwe sterfgevallen en zeven ziekenhuisopnames als gevolg van het coronavirus. Dat is een halvering ten opzichte van een week geleden, toen 33 nieuwe sterfgevallen en 14 nieuwe ziekenhuisopnames werden gemeld.

In totaal zijn nu 5.871 personen overleden aan de gevolgen van het virus. 11.697 personen zijn tot nu toe in het ziekenhuis opgenomen (geweest).

Overigens betekent dit niet dat al deze sterfgevallen en ziekenhuisopnames in de afgelopen 24 uur hebben plaatsgevonden. Er zit vertraging tussen het moment van overlijden of de ziekenhuisopname, en het moment dat de melding bij het RIVM binnenkomt. In onderstaande tabel is het aantal (tot nu toe bekende) sterfgevallen en ziekenhuisopnames per dag te zien.

Uit de afname van de aantallen nieuw gemelde coronapatiënten, ziekenhuisopnames, ic-patiënten en sterfgevallen per dag blijkt dat het aantal besmettingen al sinds eind maart afneemt.

Doden en ziekenhuisopnames per datum

Bron: RIVM© NU.nl/LocalFocus

Eén coronapatient meer op Nederlandse ic's

Het aantal Nederlandse coronapatiënten op de intensive care (ic) is woensdag met 1 toegenomen naar 189. Sinds 20 mei ligt één van hen op een Duitse intensivecareafdeling.

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, ziet na de snelle afname van dinsdag, toen het aantal Nederlandse coronapatiënten met 35 daalde, een stabilisatie van het aantal ic-patiënten. "De verwachting is dat de daling de komende week doorzet."

Nederlandse coronapatiënten op de ic

Bron: LCPS© NU.nl/LocalFocus

Zuid- en Noord-Holland, Noord-Brabant, Gelderland en Limburg zwaarst getroffen

Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Zuid- en Noord-Holland tellen het grootste aantal besmettingen en ziekenhuisopnames, maar de meeste van deze meldingen dateren van eind maart en begin april.

Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Zeeland hebben de minste ziekenhuisopnames gemeld.

Onderstaande kaart geeft het totale aantal ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners per gemeente weer. Oost-Brabant, Noord-Limburg en Zuid-Limburg blijken dan het zwaarst getroffen te zijn.

De gegevens per gemeente verschijnen als je in de kaart op een gemeente klikt of de naam van de gemeente invult in de zoekbalk.

Ziekenhuisopnames per gemeente

Bron: RIVM© NU.nl/LocalFocus

Zes op de tien doden waren tussen 75 en 89 jaar oud

Zes op de tien overleden coronapatiënten waren tussen de 75 en 89 jaar oud. Binnen die leeftijdsgroep zijn de 84- tot 89-jarigen met 1.312 sterfgevallen het zwaarst getroffen.

Uit de cijfers van het RIVM (blauw staat voor ziekenhuisopnames, rood voor sterfgevallen) blijkt dat de jongste persoon die in Nederland aan de gevolgen van het coronavirus is overleden, achttien of negentien jaar oud was. Volgens het RIVM had deze persoon onderliggende gezondheidsproblemen.

Doden en ziekenhuisopnames per leeftijdscategorie

Bron: RIVM© NU.nl/LocalFocus

Vrouwen vaker positief getest, maar meer mannen overleden

28.846 vrouwen zijn tot dusver positief getest op het coronavirus, tegenover 16.831 mannen. Echter zijn meer mannen (7.159) dan vrouwen (4.530) opgenomen in ziekenhuizen en was 55,3 procent van de overleden coronapatiënten man.

Mogelijk zijn meer vrouwen besmet geraakt doordat zij oververtegenwoordigd zijn in zorgberoepen. De helft van de besmette zorgmedewerkers is jonger dan 45 jaar.

Het kabinet breidde de testcapaciteit begin april uit, waardoor zorgmedewerkers zich vaker kunnen laten testen. Sindsdien testen meer vrouwen dan mannen positief op het coronavirus, terwijl deze verhouding eerder ongeveer gelijk was.

Doden en ziekenhuisopnames per geslacht

Bron: RIVM© NU.nl/LocalFocus

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.