Kwetsbare groepen in de Nederlandse samenleving, zoals ouderen in verpleeghuizen en bewoners van jeugdinstellingen, wachten al maanden op versoepelingen van bijvoorbeeld bezoekersregelingen. Het kabinet heeft voor hen nu een apart stappenplan opgesteld met vermindering van de restricties, mits het coronavirus niet opnieuw oplaait.

Jeugdzorg: Vanaf juni weer bezoek op locatie en aan ouderlijk huis

Het gegeven dat kinderen een kleine rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus, leidt ertoe dat het kabinet heeft besloten dat jongeren die jeugdzorg ontvangen in bijvoorbeeld een instelling of pleeggezin, vanaf juni bij de zorginstelling weer twee vaste bezoekers mogen ontvangen.

Jeugdigen kunnen daarnaast per direct weer hun ouderlijk huis bezoeken vanuit de instelling, mits hygiënemaatregelen in acht worden genomen. Op locatie moet per 1 juni de dagbesteding weer zijn opgestart, mits medewerkers zoveel mogelijk de anderhalvemetermaatregel hanteren.

Jongeren hoeven tot elkaar geen 1,5 meter afstand meer te houden; die regel bleek niet na te leven. Voorheen moesten jongeren tussen de dertien en achttien jaar dat wél doen, maar omdat zij vaak in instellingen leven met kinderen tot twaalf jaar, leidde dat tot "complicaties".

Beschermd wonen en vrouwenopvang: dagbesteding en bezoek per 1 juni

Voor personen die gebruik maken van bescherming en begeleiding via het Beschermd Wonen-programma of beschermd worden via de Vrouwenopvang, gelden vanaf juni dezelfde bezoekersregelingen als voor de rest van Nederland: voorheen mochten deze kwetsbare groepen maximaal één persoon voor één uur per dag ontvangen, per 1 juni geldt er geen limiet meer.

Vanaf 1 juni moeten instellingen ook de dagbesteding terug gaan brengen naar "het oude normaal". De zorginstellingen hebben zelf de mogelijkheid om bezoekersregelingen opnieuw aan te scherpen, als er bijvoorbeeld bovengemiddeld veel kwetsbare personen per direct verzorgd moeten worden.

Analyse persconferentie: 'Kabinet pakt coronacrisis nu anders aan'
390
Analyse persconferentie: 'Kabinet pakt coronacrisis nu anders aan'

Mensen met een beperking in gesloten instelling: tot 15 juni langzaam versoepelen

Instellingen die mensen met een beperking zorg aanbieden, moeten vanaf maandag langzaamaan mogelijk maken dat een bewoner twee vaste bezoekers kan ontvangen. Voor 15 juni moet dit gerealiseerd zijn. De tienduizenden bewoners mogen sinds 23 maart slechts in zeer beperkte gevallen bezoek ontvangen.

Tegelijkertijd moet per 1 juni de dagbesteding weer op een goede manier zijn ingevuld. In enkele gevallen zal dit nog niet mogelijk zijn, realiseert het kabinet zich.

Cliënten en families die de wens hebben dat een bewoner een nacht elders slaapt, moeten afwachten tot juli. Voor die tijd moeten instellingen met belangstellenden afspraken daarover hebben gemaakt.

Mensen met een beperking en chronisch zieken thuis: vanaf maandag bezoek

Het bezoeken van mensen met een beperking en chronisch zieken thuis, moet vanaf maandag weer mogelijk zijn, aldus het kabinet.

Huishoudelijke zorg bleef voor deze kwetsbare groep altijd beschikbaar. De dagbesteding en het vaak daarbij noodzakelijke groepsvervoer, moet per 1 juni weer mogelijk zijn.

Dit waren de belangrijkste punten uit de persconferentie van Rutte
206
Dit waren de belangrijkste punten uit de persconferentie van Rutte

Kwetsbare ouderen: vanaf maandag bezoekersregelingen verruimen

Op zichzelf wonende ouderen van boven de zeventig jaar mogen vanaf maandag weer bezoek ontvangen. Tot nu toe was dat alleen mogelijk als zij weinig zorg ontvingen en dreigden in sociaal isolement te geraken.

De ouderen moeten daarnaast vanaf juni weer toegang krijgen tot een "goede" dagbesteding en groepsvervoer die hen daarheen kan brengen.

Verpleeghuizen in Nederland, goed voor de verzorging van 120.000 zeer kwetsbare ouderen, moeten voor 15 juni voldoen aan de eisen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) om per bewoner weer één vaste bezoeker toe te staan. Als het coronavirus niet opnieuw opspeelt, kan precies één maand later de bezoekersregeling opnieuw versoepeld worden, zodat meer bezoekers welkom zijn.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.