Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceert elke dag een overzicht van cijfers over de coronacrisis in Nederland. NU.nl brengt de meeste cijfers die nu (zondag 26 april) bekend zijn samen in vijf grafieken.

Zichtbaarheid grafieken in app aangepast

  • NU.nl ontving meerdere klachten over de zichtbaarheid van grafieken in de app. Dit probleem is inmiddels opgelost.

Minder nieuwe ziekenhuisopnames en sterfgevallen gemeld

Het RIVM meldt zondag 66 nieuwe sterfgevallen als gevolg van het coronavirus. Dat is minder dan een week geleden, toen 83 nieuwe sterfgevallen werden gemeld. Ook bij het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is een daling zichtbaar. Vorige week meldde het RIVM nog 110 nieuwe ziekenhuisopnames, zondag waren dat er 75.

De dalingen in zowel nieuw gemelde ziekenhuisopnames als sterfgevallen laten volgens het RIVM zien dat de coronamaatregelen effect hebben.

De cijfers uit de dagelijkse update van het RIVM komen niet overeen met het werkelijk aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen op die dag. Tussen het werkelijke moment van overlijden en het moment waarop de melding van overlijden bij het RIVM binnenkomt, zit namelijk vertraging. Dit geldt ook voor het aantal ziekenhuisopnames.

In onderstaande tabel is het werkelijke aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames per datum te zien. Dit aantal kan nog toenemen, aangezien de data van afgelopen dagen nog niet compleet zijn.

Overigens is het daadwerkelijke aantal doden groter dan het RIVM meldt, omdat niet iedereen die aan COVID-19 overlijdt ook getest is.

Lichte daling aantal Nederlandse coronapatiënten op ic's

Het aantal Nederlandse coronapatiënten op de intensive care (ic) is zondag wederom lichtelijk gedaald. Op dit moment liggen 901 Nederlandse coronapatiënten op Nederlandse ic's en 33 op Duitse ic's.

Deze daling is "conform verwachting", meent het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het aantal ic-patiënten is al sinds 12 april dagelijks aan het dalen, wat ook in de onderstaande grafiek te zien is.

Oost-Brabant en Limburg blijven epicentrum virus

Onderstaande kaart geeft het totaal aantal ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners per gemeente weer. Hierin is duidelijk te zien dat Oost-Brabant en Noord-Limburg nog altijd het epicentrum van de virusuitbraak in Nederland vormen.

Opvallend is dat ook Oudewater (Utrecht) en Heerde (Gelderland) flink geraakt zijn door het virus.

De gegevens per gemeente verschijnen als je op een gemeente in de kaart klikt of deze invult in de zoekbalk.

Meeste doden tussen de 85 en 89 jaar

Van alle gemelde sterfgevallen zondag, was 21,7 procent tussen de 85 en 89 jaar oud. Gemiddeld is de helft van het aantal coronapatiënten dat komt te overlijden 82 jaar of ouder.

De jongste patiënt die overleed was achttien of negentien jaar. Deze persoon had volgens het RIVM onderliggende gezondheidsproblemen.

Wanneer we naar de cijfers tot nu toe kijken (blauw is ziekenhuisopnames, rood overlijdensgevallen), zien we dat deze persoon daarmee de jongste persoon tot nu toe is die in Nederland aan het coronavirus overleden is.

Meer mannen overleden aan virus, vrouwen testen vaker positief

Ongeveer zes op de tien overleden coronapatiënten was man. Bij de ziekenhuisopnames is de verhouding tussen man en vrouw ongeveer hetzelfde. Toch zijn er meer positief geteste vrouwen dan mannen. In dit artikel leggen we uit hoe dit zit.

Van alle besmette zorgmedewerkers is het merendeel vrouw en is de helft jonger dan 45 jaar. Dit komt hoogstwaarschijnlijk doordat vrouwen oververtegenwoordigd zijn in zorgberoepen.

Sinds 6 april kan zorgpersoneel zich vaker laten testen, doordat het kabinet de testcapaciteit heeft uitgebreid. Hierdoor testen vrouwen nu veel vaker positief op het coronavirus dan mannen, terwijl deze verhouding eerder ongeveer fiftyfifty was. De afgelopen periode zijn per week zo'n 40.000 mensen getest op het virus.