Vrijdag publiceerden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de laatste cijfers die meer inzicht geven in het aantal overleden coronapatiënten. Zo ontstaat er een voorzichtig beeld van het werkelijke aantal doden en blijkt de huidige pandemie dodelijker dan de griepgolf van 2017/2018.

Volgens het CBS zijn waarschijnlijk in de tweede helft van maart veel meer doden te betreuren als gevolg van het coronavirus dan eerder in het jaar.

Zo zijn in week twaalf (van 16 tot en met 22 maart) 443 meer doden geteld dan gemiddeld in de eerste tien weken van 2020. Een week later vielen ongeveer 4.300 doden, berekende het CBS door. Dat zijn grofweg 1.300 meer doden dan gemiddeld in de eerste tien weken van 2020. De hogere sterftecijfers in de laatste weken vallen samen met het begin van de coronacrisis in Nederland.

Zowel het CBS als het RIVM onderschrijft dat het daadwerkelijke aantal dodelijke slachtoffers hoger ligt dan uit de cijfers van het RIVM blijkt. Dit komt doordat lang niet alle overledenen eerder ook zijn getest. Er zijn duidelijk meer mensen overleden aan COVID-19 dan op basis van het door het RIVM gemelde aantal doden valt te verklaren.

Door de cijfers van het RIVM en het CBS naast elkaar te leggen, ontstaat er een beter beeld van hoeveel mensen er gedurende de coronacrisis zijn overleden en bij hoeveel overledenen is vastgesteld dat COVID-19 de oorzaak was. Voor het 'normale' gemiddelde is gekeken naar de eerste tien weken van 2020. Daarna lopen de lijnen van het aantal door het RIVM geregistreerde overleden coronapatiënten en het totale aantal doden in Nederland uiteen.

Oversterfte 2020

Bron: CBS/RIVM© NU.nl/LocalFocus

Deze cijfers geven een globaal beeld, maar zeker geen precies beeld. Dat komt onder meer doordat het 'normale' sterftecijfer per week verschilt. Bovendien zijn de cijfers over week dertien nog niet volledig, maar door het CBS doorberekend.

Het coronavirus is dodelijker dan de griepgolf van 2017/2018

Uit de nieuwe cijfers van het CBS blijkt ook dat het sterftecijfer vorige week over dat van de griepgolf van de winter van 2017/2018 is gegaan. Het aantal sterfgevallen ligt daarmee vanzelfsprekend ook ruim boven 'normaal'.

De afgelopen weken werd de griepgolf van 2017/2018 vaak aangehaald als vergelijkingsmateriaal of om het dodelijke effect van het coronavirus te bagatelliseren, maar dat blijkt een misvatting.

Overledenen per week

Bron: CBS© NU.nl/LocalFocus

Ouderen zijn duidelijk het grote slachtoffer

In week twaalf vielen 443 meer doden dan gemiddeld in de eerste tien weken van 2020. Het ging hierbij vooral om meer overleden ouderen. Procentueel gezien "is het aantal overledenen in week twaalf toegenomen bij alle leeftijden boven de vijftig jaar", aldus het CBS.

In de blauwe linkerkolom staat het gemiddelde aantal sterfgevallen in de eerste tien weken van 2020. Daarnaast volgen week elf, twaalf en dertien per leeftijdcategorie.

Overledenen per week in 2020 naar leeftijd

Bron: CBS© NU.nl/LocalFocus

Bekijk hieronder nog eens wat je wel mag doen en niet moet doen om te helpen de sterfte als gevolg van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken.

overzicht

overzicht
overzicht

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral van mens op mens via nies- en hoestdruppeltjes. De kans dat je besmet raakt via oppervlakken zoals deurklinken is klein. Deze kans wordt kleiner als je vaak je handen wast.
  • Je kunt de kans op verspreiding flink verkleinen door minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen.
  • De coronamaatregelen hebben ertoe geleid dat een geïnfecteerde persoon gemiddeld minder dan één andere persoon besmet. Eerder lag dit zogeheten reproductiegetal tussen de twee en de drie.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbare personen, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
  • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.