Je maakt een foto van iemand, waarna deze app je op basis van gezichtsherkenning vertelt wie dat is. In deze database met miljarden foto's van het Amerikaanse bedrijf Clearview zitten ook gezichten van Nederlanders. De software zou ook door de Nederlandse overheid gebruikt worden. Weet jij daar meer van? Deel je informatie vertrouwelijk met NU.nl.

Dat Clearview door Nederlandse autoriteiten gebruikt wordt, zou blijken uit een artikel van BuzzFeed News uit februari 2020. Maar om welke organisatie(s) het gaat, weten we nog steeds niet.

Binnen de Nederlandse politie wordt het systeem voor zover bekend niet gebruikt, blijkt uit antwoorden op vragen vanuit de Tweede Kamer en een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (pdf).

Toch is de vraag of één of meerdere overheidsorganisaties Clearview gebruiken nog niet beantwoord. NU.nl wil wel weten wie Clearview in Nederland gebruikt(e), en waarvoor.

Heb jij informatie over het gebruik van Clearview in Nederland die je met NU.nl wil delen? Neem dan contact op met onze techverslaggever Stan Hulsen. Dat is altijd vertrouwelijk: als je niet wil dat jouw naam bekend wordt, gebeurt dat ook niet. Zo neem je contact op:

1. Stuur een e-mail naar stan@nu.nl.

2. Documenten kunnen per post naar Redactie NU.nl, Postbus 41020, 2130 MN Hoofddorp t.a.v. Stan Hulsen.

3. Anoniem tippen? Dat kan via Publeaks. Dit is een non-profitplatform waar NU.nl en andere Nederlandse media mee samenwerken. Je kunt daar geheel anoniem en beveiligd berichten en documenten voor NU.nl achterlaten.