De Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) is met het ministerie van Economische Zaken in beraad over maatregelen ten aanzien van de heersende vogelgriep. Een aantal dierentuinen heeft zijn doorloopvolières gesloten. 

Dierenpark Amersfoort, SAFAripark Beekse Bergen, Zooparc Overloon, Dierenrijk Nuenen en Aquazoo Leeuwarden hebben hun doorloophokken dinsdag gesloten.

De NVD zal een aantal situatieschetsen van twee tot drie dierentuinen aanleveren, waaruit moet blijken dat direct contact van de vogels in volières en gebouwen met bezoekers te verwaarlozen is en besmetting niet kan plaatsvinden, zegt NVD-woordvoerster Wineke Schoo tegen NU.nl.

Op basis daarvan kan het Ministerie mogelijk overgaan tot het verlenen van een ontheffing.  

Strenge maatregelen

Het ministerie heeft deze week strengere maatregelen getroffen om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan. Zo mogen stallen met pluimvee vanaf maandag niet meer door buitenstaanders worden bezocht en mogen bezoekers van kinderboerderijen en dierentuinen niet meer in contact komen met de vogels.

Volgens Schoo is niet in alle gevallen duidelijk voor welke verblijven deze wet- en regelgeving geldt. Uiteraard willen de dierentuinen zich aan de wet- en regelgeving houden en volgens de woordvoerster is het ministerie welwillend om samen met de NVD tot een oplossing te komen.

Boze jagers

Jagers zijn teleurgesteld en boos over de drastische inperking van de jacht vanwege de vogelgriep die in Nederland is opgedoken.

De Jagersvereniging noemt een deel van de maatregelen "buitenproportioneel". Pogingen om het ministerie van Economische Zaken op andere gedachten te brengen hebben dinsdag echter niet geholpen, laat de vereniging aan de leden weten. De jacht op wilde watervogels zoals eenden, ganzen, zwanen en meerkoeten is verboden.

Gaskanonnen

Dat begrijpt de vereniging wel, maar jagers mogen ook geen "activiteiten meer ontplooien die wilde watervogels kunnen verstoren." Dat betekent dat schieten op welk wild dan ook in de buurt van water niet mag. Ook moeten valkeniers hun jachtvogels ophokken, net als degenen die met een havik jagen.

De Jagersvereniging snapt dat het ministerie alles wil doen om besmetting in de pluimveesector te voorkomen maar zegt dat het niet bewezen is dat watervogels wegvliegen door jacht op het land. De vereniging is vooral gepikeerd dat het gebruik van gaskanonnen, vlaggen en laserstralen om ganzen van akkers te verjagen nog wel mag