De uitstoot van CO2 veroorzaakt meer dan klimaatverandering. Het kan ook ons vermogen tot het nemen van beslissingen en strategisch denken in gevaar brengen, zeggen Amerikaanse onderzoekers. In huis is dit effect op de hersenen veel sterker, maar vooralsnog is er een simpele oplossing: zet je ramen open voor je begint aan een nieuwe thuiswerkdag.

De CO2-concentratie van de buitenlucht is inmiddels 40 procent hoger dan voor de mensheid begon met grootschalige verbruik van fossiele brandstoffen. En die stijging zet voorlopig door. De toename in de atmosfeer is het achtergrondniveau. Daarbovenop komt in kleine afgesloten ruimtes de CO2 die wij uitademen.

Aan het einde van de eeuw kunnen mensen volgens een nieuwe studie in vakblad GeoHealth binnenshuis CO2-concentraties tot 1.400 'deeltjes per miljoen' hebben, ruim driemaal de huidige concentratie van de buitenlucht.

“Hoge CO2-concentratie beïnvloedt iedereen: van kinderen in klaslokalen en beleidsmakers in vergaderzalen tot mensen in hun eigen huizen.”
Kris Karnauskas, University of Colorado


Daarmee stijgt ook de gemiddelde CO2-concentratie in ons bloed steeds verder tot niveaus die in de evolutie van de mens nooit zijn voorgekomen. Daarbij wordt het bloed zuurder en neemt de hoeveelheid zuurstof in het bloed af.

Hierdoor lukt het minder goed om complexe hersentaken uit te voeren. Naast concentratieverlies geeft dit volgens de onderzoekers een slaperig gevoel.

Bij verdubbeling CO2-concentratie kan het denkvermogen halveren

"Het is verbazingwekkend hoe hoog CO2-concentraties kunnen oplopen in afgesloten ruimtes", zegt Kris Karnauskas van de University of Colorado, de hoofdauteur van de studie. "Het beïnvloedt iedereen: van kleine kinderen in klaslokalen en beleidsmakers of zakenmensen in vergaderzalen tot mensen die thuiszitten in hun eigen huizen en appartementen."

Nu is de oplossing nog eenvoudig: doe tijdig een raampje open. Maar in een van de klimaatscenario's waar Karnauskas mee heeft gerekend, zal de CO2-concentratie van de buitenlucht in de komende tachtig jaar meer dan verdubbelen. Dan ontstaan in afgesloten leefruimtes CO2-concentraties waarbij volgens de onderzoekers de menselijke besluitvaardigheid met zo'n 25 procent afneemt en het vermogen tot strategisch denken zelfs halveert.